OPPDRAGET.

 

I dag skal vi gå til de siste versene i Matteus evangeliet. (Matteus 28:18) : «Jesus trådte fram og talte til dem: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» I Markus 16:15 til og med 18 står det: Og han sa til dem: »Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» I Lukas 24:47-48 står det at omvendelse og tilgivelse for synder skal forkynnes for alle folkeslag.

For mange år siden fikk jeg et syn av et langt ovalt bord med kristne som satt med mat foran seg, men i stedet for å spise maten, så tok de den fra hverandre i små biter og kastet den på hverandre. Djevelen sto ved bordet og dess mere de kastet, dess gladere ble han. Jeg spurte Herren hva dette skulle bety og da sa Han at maten var Ordet som de tolket og feiltolket for å kaste på de andre kristne. Dette skjer også i dag mer enn noen gang. En bruker masser med tid og henger seg opp i en liten detalj som ikke er viktig. En glemmer at vi alle har fått et oppdrag.

De forskjellige evangeliene understreker forskjellige ting, men de står ikke i motsetning til hverandre. Vi skal forkynne at Jesus kom for å fri oss fra synden. Han bar vår synd for at vi skulle komme til Faderen uten synd. I 1.Johannes 1:9 står det at om vi bekjenner våre synder, så er Herren rettferdig og tilgir oss all vår synd. Dette er virkelig et godt budskap. Mange tror at det å være kristen er kjedelig og at en ikke kan gjøre noe som er morsomt, men kristendom er de glade og gode nyheter. Du kan bli av med all synd som tynger ned en. Det står i Nehemja 8:10 at gleden i Herren er vår styrke. Da skjønner du vel at Herren ikke vil at vi skal bli deprimerte og svake. Jeg er overbevist om at mange som sitter i fengsel skulle ønske at noen annen satt der i stedet, men faktum er at Jesus har tatt den straffen som vi fortjente for vår synd. Jesus roper ut til anklageren at han skal slippe oss. «Jeg har betalt prisen,» sier Jesus. Vi kan ikke holde denne sannheten for oss selv. Det er ganske egoistisk.

                   LA OSS FORKYNNE DE GLADE NYHETER I 2023.

 

Mange kristne er bundet av frykt, depresjon, sykdom, synd, dårlige vaner etc. De vet ikke hvordan de skal få hjelp til å bli fri. Noen tror ikke at kristne kan ha åndskrefter og det kan vi ikke ha i vår ånd, men absolutt i vår sjel og vår kropp. Markus 16 sier så klart hva vi kristne skal gjøre. Det første tegnet på vår tro er å drive ut onde ånder. Hvorfor er det da så mange kristne som ikke gjør det? Det lurer jeg ganske mye på. Er det frykt eller mangel på undervisning? En del refererer til 2. Korinter 5:17 der det står at vi er en ny skapning og alt er nytt. Kroppen vår og sjelen vår er ikke ny. Det står faktisk i Filipperne 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Her er det mye forvirring.

Jesus sa videre i Markus 16 at vi skulle tale i nye tungemål. Enkelte kristne tror at tungetalen er satanisk. Djevelen kan kopiere mye, også tungetale, men tungetalen er en gave som vi kan få som kristen. Vi behøver ikke å studere for å få dette språket. Mine døtrer fikk det når de var fire og seks. For meg er det som en nøkkel som åpner opp en åndelig dimensjon som strekker seg utover det naturlige. Jesus sier at det er et tegn for oss som tror på Ham. Skal vi be om å få det? Selvsagt skal vi det. Er det bare for noen få? Nei, for alle troende.

  LA OSS UNDERVISE OM DET, BEGJÆRE DET OG BRUKE DET I 2023.

Jeg skjønner ikke helt dette med å ta slanger i hendene, men jeg forstår at vi har fått råderett over dem og i åndelig betydelse så har jeg nærkamp med slanger mange ganger i uken. Vi skal ikke drikke gift om vi vet at det er farlig, men om vi skulle være uheldig, så skal det faktisk ikke skade oss.

                   Han som bor i oss, er større enn han som bor i verden.

Hva gjør du når du selv blir syk eller noen andre blir syke? Jesus sier i Markus 16 at vi skal legge hendene på de syke? Er det noe mystisk med hendene våre? Nei, men Jesus som bor i oss har gitt oss av sin kraft til helbredelse. Når vi legger hendene på de syke, formidler vi Hans kraft. Han bar faktisk vår sykdom opp på korset iflg. Jesaja 53:4+5. Hvorfor blir ikke alle friske når vi legger hendene på dem? Jeg vet ikke. Det kan ha med min egen tro å gjøre. Det kan ha med troen til den som tar imot. Det kan ha med manglende undervisning, personens synd eller åndelig motstand. Det er sikkert mange andre årsaker også. La ikke det stoppe oss. Oppdraget er klart:

           LEGG HENDENE PÅ DE SYKE OG DE SKAL BLI FRISKE.  

                                             VELSIGNET 2023!

Mor Else