HVA ER VIKTIG FOR DEG I JULEN?

 

Julen feires på litt ulike tider og på veldig forskjellig måte, avhengig av hvilket land en feirer i. Ja, selv innen det samme landet kan det være forskjellige tradisjoner. Jeg tror nesten ingen annen høytid er så full av tradisjoner som julen. For en del mennesker er den stressende og for andre er det noe en gruer seg til. Om en er ensom, kan ensomheten bli ekstra vond og vanskelig.

En del av tradisjonene kan ødelegge for grunnen til julens feiring. Hvorfor feirer vi jul? Vi feirer jul fordi Jesus kom til jorden og ble født av en jomfru som het Maria. Hun var forlovet med Josef, men de hadde aldri ligget sammen eller hatt sex. Hun var ganske ung da en engel kom til henne og fortalte henne at hun skulle bli gravid ved Den Hellige Ånd. En engel kom også til Josef og fortalte det samme slik at han ikke skulle tro at Maria hadde vært sammen med en annen mann. Han lovet å ta vare på henne. Maria selv dro til Elisabeth som hun var i slekt med. Elisabeth var gammel da hun ble gravid og hun fødte Johannes som ble kalt døperen Johannes. Maria var hos henne i tre måneder. Da tiden nærmet seg for Maria å føde, hadde keiser Augustus gitt befaling om at hele verden skulle innskrives i manntall. Alle dro hver til sin by. Josef dro fra Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem da han var av Davids hus og ætt. Han tok med seg Maria og hun fødte en sønn. Hun la ham i en krybbe da det ikke var husrom for dem noe sted. Mange kjøper en stall med en krybbe med Jesus barnet i. Selv ikke-troende kristne kan ha dette hjemme hos seg i julen som et symbol. Siden dette var på landet, så fantes det noen gjetere der ute på marken. En engel kom også til dem og Herrens herlig lyste over dem. Da ble gjeterne redde, men engelen sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en stor glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i» Gjeterne dro umiddelbart og fant Jesus barnet og Josef og Maria og de fortalte dem alt som engelen hadde sagt.

Jesus var født i Israel og ifølge jødisk tradisjon så skal guttebarn omskjæres den 8.dagen etter fødselen. I tempelet møtte de en mann som het Simeon og han hadde et løfte fra Den Hellige Ånd om at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens salvede. Nå fikk han se Ham.

Til julehistorien hører også historien om noen vise menn. De kom fra Østen til Herodes som var konge og de spurte: Hvor er jødenes konge som nå er født? «Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Dette skapte stor frykt hos Herodes og han ba vismennene om å finne barnet for å komme tilbake til ham. Vismennene fulgte stjernen og fant barnet og de falt på kne og hyllet ham og de ga gaver, gull, røkelse og myrra. De fikk en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes og de tok derfor en annen vei hjem til sitt hjemland.  Herodes ble rasende og ville lete etter barnet og han drepte alle guttebarn som var to år og yngre i Betlehem og traktene rundt. Maria og Josef flyktet til Egypt og var der til Herodes var død.

I gamle dager kunne en feire jul fordi solen kom tilbake. I Skandinavia blir det mørkt ved tre tiden i desember, men så snur det og allerede i midten av januar merker vi en forskjell.

                         Jeg feirer jul fordi Jesus kom til jorden.

Noen sier: Det blir ikke jul uten skinka. Andre sier at det ikke blir jul uten nissen. Barna synes nok ikke det blir jul uten pakker og helst mange pakker. I Sverige har de helt andre mat-tradisjoner til jul enn i Norge og i Norge har noen skinke, andre har pinnekjøtt av lam, noen har torsk og risgrøt er tradisjon som grøt og som dessert, men da blandet med krem.

For mange er julen en tid der en samles med familien. Da skal en ha det hyggelig selv om en egentlig ikke trives sammen. Det ligger i luften at når julen kommer, så skal vi elske hverandre. Tenk om unødvendige splittelser og stolthet kunne ende opp i virkelig forsoning denne julen? Er du villig til å legge ned stridsøksen?

Jeg elsker juletre, skinke med svor, masse med rødkål og saus. Jeg elsker pakker og jeg elsker å være med familien til jul. Jeg pynter og har røde og hvite lys. Jeg skriver mange julekort og jeg setter alle julekortene jeg får opp på pianoet. Alt dette gjør meg glad og når jeg i tillegg får julemusikk blir jeg ekstra glad. Jeg kan ikke nekte for at disse tradisjonene metter min sjel, men de har egentlig ikke noe med julen å gjøre og selv jeg må passe meg så tradisjonene ikke blir mer viktig enn julens budskap.

JESUS KOM TIL JORDEN SOM MENNESKE FOR Å REDDE DEG OG MEG.

VELSIGNET JULEHELG.

Mor Else