FORVENTING.

 

I mange land så går vi inn i en tid av forventing. Det kalles advent. Vi venter på noe. I praksis så venter vi på å feire jul. Vi venter ikke på at Jesus skal komme for Han har kommet for 2022 år siden. Jeg tror ikke at Hans fødselsdag er helt korrekt, men Han har kommet og vi feirer Ham og at Han kom til jorden og ble menneskehetens redning. Han ble verdens Frelser.

Jeg elsker jul og julefeiring. Blir glad når jeg ser lys og jeg liker å kjøpe enkle pakker som jeg kan glede noen med. Jeg synes også det er hyggelig å skrive julekort slik at jeg kan oppdatere slekt og venner med hva jeg har gjort og hva som har skjedd det siste året. Jeg synes også det er veldig hyggelig å få julekort og brev tilbake. På denne måten holder vi kontakten. Jeg vil ikke at det skal bli stress og mas, men fred og ro. En må aldri glemme hvorfor vi feirer jul. Noen vil ikke ha juletre, men jeg elsker det. Ser på stjernen på toppen som et symbol på Jesus og alle grenene som oss som er lemmer på Kristi Kropp. Jeg klarer ikke å se noe hedensk eller okkult i treet. Det er vel hva en gjør det til.

I Skandinavia har prisene på strøm og på matvarer øket veldig det siste året, så la oss huske på dem som regnes som fattige og la oss hjelpe dem litt ekstra i år. Be Gud om hvem du skal gi til og hvem du skal oppmuntre. Et smil og et hyggelig ord kan gjøre dagen for noen som trenger det. Jeg får daglig rapporter fra Ukraina og kirken, men også andre er helt utrolige til å hjelpe til. Hva kan du gjøre? Noen ganger skal vi gjøre noe praktisk, mens andre ganger skal vi be.

Nå vil jeg gå tilbake til overskriften: Forventing. Hva forventer du deg? En del barn tror så mye på julenissen at de skriver til ham og de forventer seg at han kommer til jul med det de ønsker seg mest. Har du ikke sett bilder på forventningsfulle barneansikter som venter på nissen? Jeg tror ikke på nissen, men jeg tror på Gud og hva forventer jeg meg av Ham?

I sjelesorg så samtaler jeg ofte med mennesker som forventer seg noe negativt. De har kanskje opplevd mye som har vært vanskelig og da tror de at det skal fortsette. Noen sier: «Jeg blir alltid syk når jeg skal ut på ferie.» Andre sier at jeg får masse angrep på meg når jeg nærmer meg Gud. Jeg hører at mennesker er redd for å drive ut onde ånder for de tror at åndene hopper på dem. Det finnes dem som gir og gir penger, men de forventer ikke å få noe tilbake. Skal vi gi for å få? Bibelen underviser om å så og høste. Gud ser til våre hjerter og jeg tror at  Gud vil at vi skal gi med glede. Jeg vil sitere flere steder i Bibelen som omtaler det å gi og det som taler om å så og høste. Jeg begynner med Malaki i Gamle Testamentet, Malaki 3:10 «Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.» Dette verset blir ofte sitert i offertaler. Herren lover å åpne himmelens sluser over oss om vi gir tiende. Det er ikke noe lite løfte. Jeg har hørt mange vitnesbyrd fra mennesker som har gjort dette og prøvd Herren på denne måten. De har aldri manglet noe. Det betyr ikke at livet bare har vært lett, men Herren har vært med dem. Noen har opplevd å få i overflod og mere de har, jo mere kan de gi. Mange gir langt mer enn tienden. Tror du at Gud er gjerrig? Nei, han velsigner og velsigner tilbake.

Neste Bibelsted står i 2.Korinterbrev 9:6+7: «Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det de har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Et par vers lengere fram står det at Herren gir såkorn til dem som skal så og du selv skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Vi skal være takknemlige for det vi har. Vi kan be Herren om såkorn og så skal vi kunne glede oss over å gi til alt godt verk. Vær nøye med hva du sår inn i. Alt bærer ikke god frukt.

Det siste stedet i Bibelen som jeg viser til i dag er Galaterbrevet 6:7-11 «Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre det gode mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.»

Jeg vil at du skal tenke på en bonde. Han sår enten på våren eller på høsten. Når han legger frøene ned i jorden, så forventer ikke han at det skal bli et ferdig produkt med en gang. Nei, det må kanskje vannes eller det kan vokse i egen takt i flere måneder før det er klart. Forventer han seg et resultat? Ja, ellers ville han ha gjort noe helt annet enn å være bonde. Vi mennesker tror ofte at vi kan trykke på en knapp og så er alt klart. Nei, vi må ha tålmodighet, men forvent deg et resultat. Det står at vi skal tro at vi har fått bønnesvar før vi ser det og vi skal få det. (Markus 11:23) Jeg tror at takknemlighet er med på å få bønnesvar. Det er ikke så dumt å ha en bok der en skriver ned bønnebegjær og en side med bønnesvar. Før det blir en virkelighet, så ta fram boken og takk Ham for at det er på vei. Det er som et barn i mors mave. Kvinnen er gravid i ni måneder. Vi er også gravide med bønnesvar.

FORVENT DEG MANGE BØNNESVAR I TIDEN SOM KOMMER!

Mor Else