HVILKE DRØMMER HAR DU FOR 2014?

Har du noen drømmer i det hele tatt? Går du igjennom livet uten å tenke på hvorfor du lever? Hvilke tanker har du om deg selv og hvilke tanker har du om Gud? Gud har skapt deg for en helt spesiell hensikt og Jesus fortalte disiplene Sine at de skulle fortelle andre om Ham, legge hendene på de syke og drive ut onde ånder. (Markus 16:16 og Matteus 28:18). Ingen av oss burde leve livet uten å tenke på hvorfor vi lever og hva vi gjør med livet vårt. Jeg tror at Gud har en plan for hver enkelt så vel som en plan for hele verden. Derfor tror jeg også at det blir et skifte i atmosfæren når vi går inn i et nytt år. Jeg vil gjerne vite hvilke tanker Gud har for 2014. Hva synes Han skulle startes dette året eller hva synes Han skulle ta slutt? En god del vil være en fortsettelse av det som var i 2013, men jeg tror likevel at det blir ganske annerledes.

En kunne så vidt kjenne en bris av vekkelse i Sverige i 2013 og den la mye vekt på å vekke de kristne som er sløve og sovende. Vi så likevel at fler og fler gikk ut på gater og kjøpesentra. De ba for syke og andre vitnet om Jesus. Mange syke ble helbredet og dette gjorde dem sannsynligvis mer åpne for Jesus. Folk går ut og deler ut kristne traktater eller bibler. Andre preker på torg og andre steder der det er mange mennesker. Jeg har snakket med flere og de er forundret over hvor åpne mennesker er. Vi er jo skapt med en hunger etter Gud og det blir nå mere tydelig. Jeg tror at dette bare er i sin spede begynnelse og at det vil øke på og at mange fler vil bli frelst og helbredet i 2014, ikke bare her hvor jeg bor, men mange, mange steder. Guds Ånd vil bryte igjennom demoniske feste og mennesker vil åpne hjertene sine. Vi kristne må åpne atmosfæren så vel som det enkelte menneske ved at vi ber. Det åpnes fler og fler bønnesentere over hele verden. Mange av disse har bønn døgnet rundt. Gud har lovet oss å svare på bønner som er i tråd med Hans vilje, så dess mer vi ber, dess flere svar får vi. Gud maner Sitt folk til å be. Vi må be i tro. Om vi ikke forventer oss et svar, så ber vi i tomme lufta. Vår tro behager Gud.(Heb.11:6) Gud har gjort Seg avhengig av oss. Jeg forstår det ikke riktig, men det er så. Derfor utbredes ikke Guds rike uten at vi ber.

Jeg anbefaler deg til å bruke tid i bønn og be over Guds planer for deg. Hvordan vil du at dette året skal begynne og hvordan vil du at det skal slutte? Hva er viktig for meg? Hva er viktig for Gud?

Jeg startet dette året med noen fysiske plager og jeg trengte helbredelse. Gud har allerede helbredet meg ifølge Jesaja 53:4+5, men jeg må ta imot det i tro. Når vi gir bort en gave til et barn, vil de som oftest åpne den med en gang for å bruke den. Jeg vil gjerne være som et barn og motta Hans helbredelse og agere på det. Bibelen oppfordrer oss til å bli som barn. Jeg har som mål å stole på min Pappa i himmelen under alle omstendigheter i år. Som voksne, så har vi ofte en tendens til å gjøre saker mer kompliserte enn de er. Jeg vil gjerne få bort løgnaktige tankebygninger i år. Hva med deg? De fleste av oss har blitt utsatt for løgner via foreldre eller andre som har vært våre autoritets personer.

Vi må mate oss med sannheten og bli av med løgner.

Noen av dere har kanskje dårlige vaner som dere ønsker å forandre. Kanskje ønsker du å gå ned i vekt eller slutte å røyke. Spør den Hellige Ånd om hvordan du skal gjøre det. Hvis du er avhengig av noe eller noen, så kan det hende at du trenger befrielse før du klarer å bryte mønsteret. Det aller viktigste er likevel din egen bestemmelse om forandring. Det hjelper sjelden at noen andre prøver å overbevise deg om du ikke selv vil. Noen ønsker å gjøre en drastisk forandring mens andre vil gjøre det gradvis. Jeg anbefaler deg å spørre Den Hellige om å hjelpe deg i prosessen.

Mange kristne synes det er vanskelig å lese Bibelen regelmessig. Da kan du kjøpe deg en andaktsbok eller en bibellesnings plan. Noen synes det er fint å være i en studie sirkel der en kan snakke om den samme bibelteksten. Be den Hellige Ånd om å være der sammen med deg når du leser Bibelen.

Mange mennesker klager over at de er ensomme. Hva kan du gjøre med det? Hvis du er alvorlig syk eller begrenset i kroppen, så har du færre muligheter, men det må være en løsning selv for deg. Er det mulig for deg å ha kontakt ved å « chatte eller skype» på datoen? Kan du ha besøk? Dersom du tilhører en menighet eller annen gruppe, så spør noen om å komme hjem til deg. Det finnes mange som frivillig vil komme hjem til deg, men de må vite om deg. Dersom du er frisk, så ta initiativet til å be hjem noen. Ingen behøver å ha det spesielt fint eller servere dyr mat for å kunne ha besøk. Er du redd for å bli avvist? Tillat ikke djevelen å la deg være ensom på grunn av frykt. Be om befrielse. Vi kristne trenger å komme sammen i hjemmene. I den første menigheten gjorde de det hver dag. Mange ensomme mennesker trenger å bli involvert i noe. En del må også slutte å seg på seg selv som et offer. Det skaper som oftest bitterhet.

Hvordan kan du komme ut av ensomhet i år?

Om du ønsker forandringer i 2014, så synes jeg du skal slutte å snakke om det og heller gjøre noe med det du vil endre på. Mange vil ha en partner, men han eller hun kommer ikke gjennom pipen. Det jeg sier er at du må komme deg blant jevnaldrende med samme tro og interesser. Jeg vet at mange har møtt hverandre via kristne «dating» sider, men gjør noe. Jeg kjenner fem kvinner som regelmessig kommer sammen for å be for hverandre og for sine framtidige menn. De opplever også en åndelig motstand. Det er heller ikke feil å ha et selskap med begge kjønn.

Jeg møter folk som klager på sin pastor. Jeg anbefaler dem å snakke med ham. Kanskje skulle du bytte menighet, men det er aldri feil å spørre seg om det er jeg som skal forandre meg. Spør den Hellige Ånd.

Om du stadig mangler penger, vil jeg anbefaler deg å sette opp et budsjett. Hvor tar pengene veien? Lev ikke over evne. Burde du spørre om høyere lønn eller burde du søke en annen jobb? Gir du tiende? Gud vil velsigne oss, men vi må følge Hans prinsipper.

Kanskje ønsker du åndelige forandringer i år. Kanskje ønsker du å bli mer aktiv når det gjelder å vitne for ufrelste eller be for syke. Kanskje vil du faste og be mer. Spør den Hellige Ånd om hvilke forandringer du må gjøre for at forandringene skal skje. Av og til kan det være en liten forandring som skal til.

Jeg vil gjerne si at du må gjøre mer enn bare å ønske forandringer. Husk at Herren er alltid med deg.

LA DRØMMENE DINE BLI OPPFYLT!

Mor Else