VI ER KALT TIL Å VELSIGNE!

VI ER KALT TIL Å VELSIGNE!

 

Vi må kanskje først forstå hvor mye vi selv er velsignet. La oss begynne med Efeserbrevet 1:3 der det står at vi i Kristus har blitt velsignet med all Åndens velsignelse i himmelen. Det står videre at vi er utvalgt til å stå for Hans ansikt, hellige og uten feil. Vi har fått rett til å være Guds barn. I Kristus har vi friheten, kjøpt med Hans blod og tilgivelse for syndene. Vi er både arvinger og vi er merket med seglet, Den Hellige Ånd. Forstår du og jeg hva dette betyr? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Vi har ikke gjort noe annet enn å ta imot den gaven som Herren har tilbudt oss. For å bli et Guds barn, må vi forstå at vi er syndere som går fortapt dersom vi ikke tar imot Jesus som et offerlam.

Jeg blir minnet om historien om den ubarmhjertige tjeneren fra Matteus 18. Han hadde selv fått mye nåde, men når en tjener ba ham om hjelp, så nektet han og krevde tilbake alt som tjeneren skyldte ham. Når han som hadde vist ham mye nåde fikk høre om det, ble han sint og straffet ham til han hadde betalt tilbake alt han skyldte ham. Vi må aldri glemme hva Herren har gjort for oss. Han har betalt vår skyld og båret våre sykdommer. Straffen lå på Ham for at vi skulle få fred.

I Mosebøkene leser vi mye om velsignelser. Viser til 5. Mosebok og det 28. kapittel. Der står det om velsignelsene og forbannelsene. Forutsetningene for velsignelsene var at de skulle adlyde Herrens røst og trofast følge alle Hans bud. Det spilte ingen rolle om du var i byen eller ute på marken. Det du sår og frukten av buskapen var velsignet. Frukten av ditt morsliv er også velsignet. Det vi baker skal også være velsignet. Når fiender kommer imot oss, må de flykte på sju veier. Når du går til ditt arbeid, så har du et løfte om å være velsignet på ditt arbeid. I vers 12 står det at Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal kunne låne ut, men selv trenger du ikke å låne. I neste vers står det at Herren vil gjøre oss til hode og ikke til hale. Om vi ikke adlyder Ham og følger budene, kommer forbannelsene over oss. Disse kan du lese om i samme kapittel.

Hvorfor skriver jeg så mye om at vi er velsignet? Først og fremst for at vi skal bli takknemlige. Når jeg tenker på alle mine synder som er slettet fordi Jesus betalte prisen, blir jeg takknemlig og får et mykt hjerte når det gjelder andre. Jeg er tydelig med hva som er synd, men jeg kan vise mye nåde og derfor tar jeg deg med til Matteus 5:44. Der står det at vi skal elske våre fiender og dem som forbanner oss. Vi blir manet til å gjøre godt for dem som hater oss og be for dem som forfølger oss. Det blir sagt at Vår Far i himmelen lar det regne over rettferdige og urettferdige. Det er jo ikke så vanskelig å elske dem som elsker oss. En gang jeg var i India, så kom det fram en del både Muslimer og Hinduer som ville ha forbønn. Siden dette var nytt for meg, spurte jeg Den Hellige Ånd om hva jeg skulle gjøre. Da fikk jeg dette ordet og jeg ba frimodig for dem.

Selv om vi skal velsigne våre fiender, tror jeg ikke vi skal tillate mennesker og behandle oss ille Jeg tror at vi kan si ifra når noen skader oss i ord eller handling. Vi lærer jo våre barn til å si nei når noen vil misbruke dem. Dette er et litt vanskelig tema. Hva skal vi tillate og når skal vi si ifra? Jesus var rasende i tempelet og Han tillot ikke at de gjorde bønnens hus til en røverhule. Når jeg snakker om kommunikasjon, sier jeg at vi skal si ifra at vi blir lei oss eller at det gjør vondt når en annen person sier eller gjør visse ting mot oss. Vi er kalt til å tilgi, men det er ikke sikkert vi skal omgås med mennesker som suger livet og kraften ut av oss. Jeg har vært i situasjoner der jeg har kunnet velsigne og gjøre godt for noen som ikke har vært hyggelig mot meg og det ledet til noe positivt. Uansett om vi skal velsigne eller si nei, så må vi være ledet av Den Hellige Ånd. Vi har jo ikke kamp mot mennesker, men mot makter og myndigheter.

Jeg tror på det ordet som står i Romerbrevet 12:19 at hevnen hører Herren til.  Det var en kjent predikant som hadde blitt utsatt for falske rykter og predikanten var veldig fortvilet og ville forsvare seg ved å skrive brever og han brukte mye tid på å renvaske seg. Midt i en slik situasjon ba han til Gud og da fikk han se at Gud sto der med hendene sine bundet på ryggen. Han spurte om hva dette skulle bety og da fikk han til svar at så lenge han holdt på å forsvare seg selv så kunne ikke Herren gjøre noe. Tror vi at Herren er for oss og ikke imot oss?

Det står i Romerbrevet 12:20 at vi samler glødende kull på vår fiende om vi gjør godt og velsigner vår fiende.

Vi må aldri glemme at Jesus døde for alle mennesker og Gud elsker alle mennesker og vil at de skal komme til Ham. Du og jeg som er Guds barn, er velsignet. Har vi lov til eller råd til ikke å velsigne andre? Ved å velsigne så sier vi at vi vil godt for noen andre. Be Den Hellige Ånd om å gi deg ideer til hvordan du kan velsigne dine nærmeste, naboene, arbeidsstedet, skolen, menigheten og området der du bor.

VELSIGN OG FORBANN IKKE!

Mor Else