TENN ET LYS I HØSTMØRKET

TENN ET LYS I HØSTMØRKET!

 

Jeg lever i et land med fire årstider og alle har sine favoritter. Mange elsker våren der alt som har ligget skjult under vinteren begynner å spire. Mye som har virket dødt, kommer til liv. Jeg har en datter som elsker vinteren. Da er det kaldt og hun kan gå på ski. Ikke så mange, men en del elsker høsten da alle bladene på trærne skifter farger og det blir vakkert før de mister alle bladene. Personlig har jeg sommeren som min favoritt-tid. Det er varmt og en kan nyte solen og en behøver ikke bruke tid og krefter til å ta på seg ekstra mye klær.

Nå er vi midt i høsten og det blir mørkere og mørkere for hver dag og dagene blir kortere og kortere. Dette er situasjonen ute, men inne begynner vi å tenne både levende og elektrisk lys. Vi skal jo ha det koselig sier vi.

Vi forbinder ofte mørket med noe negativt og lys med noe positivt. Når vi blir frelst, så sier vi at vi har flyttet fra mørket til lyset. Vi er ikke lenger under forbannelse, men har kommet inn i velsignelsen. Dette er et faktum uansett hvor mørkt det ser ut ute. Blir du påvirket av at det er kjøligere og mørkere ute? Mange blir det og flere blir deprimerte. Hva gjør vi med det? For det første må vi ikke glemme hvem som bor i vår ånd. Jesus har jo tatt bolig i oss og Han har gitt oss av sitt liv og sin autoritet. Jeg ber deg lese det første kapittelet av brevet til Efeserne. Der står det hva du har fått i Kristus og hvem du er i Kristus. Jeg tror det er viktig med hvor vi har vårt fokus. Noen snakker hele tiden om alt det negative som skjer i verden og i familien og alt en ikke får til og alt som mislykkes. En kan jo bli deprimert av mindre. Dette stjeler både glede og energi.

Vi synger en sang som går så her: «Dette lys jeg har, det skal skinne klart.» Faktum er at vi har et stort lys på innsiden av oss i vår ånd. I Matteus 5 står det at vårt lys skal skinne slik at alle kan se det. Vi skal ikke skjule det under en skjeppe. Når jeg jobbet i den kommunale sektoren, fikk jeg ikke lov til å forkynne om Jesus. Jeg jobbet med både fysisk og psykisk syke mennesker og det ble til slutt umulig for meg å fortsette da jeg visste at svaret på deres problem bodde på innsiden av meg. En del visste at jeg var kristen og et par kom til meg for forbønn. Jeg tror at lyset i meg ble synlig på ulike måter, men det fikk ikke lyse klart. I dag jobber jeg på et sjelesorg-senter der Jesus får skinne for alle som oppsøker oss. Den Hellige Ånd er vår hjelper og Jesus er svaret på våre problem.

Vi lever ikke bare midt i høsten, men også midt i en corona-epidemi. Den blomstrer opp igjen mange steder. Hvordan kan vi la lyset i oss skinne i slike tider? Jeg tror først og fremst at vi ikke skal spre frykt, men vår tillit til Gud. Både salme 91 og 23 er salmer vi daglig kan leve i. Det betyr ikke at vi skal oppføre oss dumt, men vi skal være trygge i Gud. Selv om vi skal holde en viss avstand, så kan vi enda smile til andre og gi uttrykk for at vi ser dem. Vi kan hjelpe noen som trenger hjelp og vi kan be Jesus om å vise oss hvordan vi kan spre Hans lys rundt omkring oss. Jeg selv bruker telefonen og skype en del i disse tider. Har ikke kunnet reise ut av landet siden mars, men ser ukentlig datteren min i Norge på skype.

Vi blir anbefalt å bruke refleks i høstmørket slik at blant annet biler skal kunne se oss og ikke kjøre på oss. Refleksen gjør oss synlige. Vi skulle reflektere Jesus i oss i det åndelige. Før reklamerte en ofte med å være kristen når en ville ha en bolig. Det skulle bety at en ikke røkte og at en var ærlig, men i dag har så mye av verden krøpet inn i kirkene,  slik at det ikke lenger er noen garanti. I sjelesorg opplever jeg at mange lever et dobbelt-liv. Riktignok vil de ha hjelp når de oppsøker oss slik at lyset i dem kan bli synlig og mørket vike. Synd skaper mørke og dess mere synd en har i sitt liv, dess vanskeligere blir det for lyset å trenge igjennom.

Kan ikke denne høsten bli en tid der mørket i deg må vike og lyset bli synlig?

Det er ikke bare lyset i deg som skal bli mere synlig, men du kan også tenne et lys i andre. Når du forteller andre om Jesus, så er det som du bringer lys inn i mørket. Jesus er Lyset. Noen sier at troen skal være privat, men det synes jeg er veldig egoistisk. «Jeg har verdens løsning, men det vil jeg ikke dele med noen.» Om du forsto hvordan det er å gå fortapt, så ville du bli desperat etter å dele Jesus med andre. Tenk på alle dem som lengter etter kjærlighet. Jesus elsker alle og Han har gitt sitt liv for alle som vil ta imot Ham. Han har slettet deres synd og båret våre sykdommer. Vi kan ikke holde denne kunnskapen for oss selv. Vi trenger å få bort mørket i våre egne liv slik at vi kan tenne lys i andre.

LA OSS BLI KLARE LYSBÆRERE I HØST!

Mor Else