TA DIN PLASS PÅ KRISTI KROPP!

TA DIN PLASS PÅ KRISTI KROPP!

 

Det står i Bibelen at vi som har tatt imot Jesus og er Guds barn, vi hører alle til Kristi kropp og Kristus er hodet på kroppen. I Johannes 15 leser vi at Jesus er det sanne vintreet. Gud er vinbonden og vi er grenene. Det står at grenene ikke kan bære frukt av seg selv og vi kan ikke bære frukt hvis vi ikke blir i Kristus. Jesus sier faktisk at vi ikke kan gjøre noe uten at vi forblir i Ham.

Jeg liker at Kristi Kropp blir sammenliknet med vår fysiske kropp. Det står mye om dette i 1.Korinter brev 12. I vers 12 står det at kroppen er en selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp enda de er mange, slik er det også med Kristi Kropp. Vi er alle døpt til å være en kropp enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en Ånd å drikke. Ingen av kroppsdelene kan si at de ikke er viktige eller at de ikke hører til Kroppen. Tenk på en hånd med fire fingre. Du er enig med meg i at det er noe som mangler. En hånd skal ha fem fingrer. Den ene fingeren hører sammen med den andre. De er til en viss grad avhengig av hverandre. Du kan leve med en nyre, men du kan ikke leve uten et hjerte eller uten en hjerne. Det står i Efeserbrevet 2:20 at vi er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll og med Kristus Jesus som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i Ham blir vi bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Jesus er hodet på kroppen, men hjørnestein på bygningen. En bygning består av mange, mange steiner som til sammen blir en enhet. Om det mangler noen steiner her og der, blir det tomme plasser som egentlig gjør bygningen utrygg. Om en bygning ikke er bygget på en solid grunnmur, kan det hende at bygningen raser når det for eksempel kommer et jordskjelv. Det står her at det skal bygges på apostlenes og profetenes grunnvoll. Hvor mange menigheter har det som sin grunnvoll? Jeg vet om noen som har apostlenes grunnvoll, men ikke profetenes grunnvoll.

Når tempelet skulle bygges i Det Gamle Testamentet, så ga Gud en nøyaktig beskrivelse av hvilke materiale som skulle brukes og hvilke farger de ulike delene skulle ha.

   Gud er en nøyaktig, kreativ og dyktig byggings-mann.

Når Gud skapte dyr, fugler, fisker og planter, så ser vi et utrolig mangfold. Det samme gjelder mennesker. De har forskjellige farger, utseende og ikke minst er de forskjellige i språk og evner, men vi er alle skapt i Guds avbild som mann og kvinne. (1.Mosebok 1:27) Tenk om alle mennesker skulle bli lærere eller leger, da ville vi være veldig begrenset. Nei, Gud har skapt oss veldig forskjellige med veldig ulike evner og interesser både i den sekulære verden og i Kristi Kropp. Du kan av og til se det allerede når et barn er liten. Hva vil det leke med og hva vil det bli? Noen barn følger sine foreldre mens andre sier at de absolutt ikke vil holde på med det samme som dem.

Som kristne snakker vi ofte om kallelsen. Hva har gud kalt meg til? Jeg snakker med mange som ikke har det klart for seg. De vil gjerne følge Guds vilje med sine liv, men de vet ikke hva Han vil. Jeg spør da ofte om hva de selv vil. Jeg tror ikke Gud tvinger noen til å gjøre noe som de ikke vil selv. Bibelen sier at vi skal kunne kjenne igjen Hyrdens stemme. Hvorfor vet ikke alle hva de er kalt til da? Det kan være mange årsaker. Det kan være at personen er urolig og ikke kan bli stille og rolig nok til å høre. For noen kan det være mye uro rundt en og det kan bli vanskelig å skille Herrens stemme fra andre impulser. Om du springer rundt som en Marta kan det også være vanskelig å høre hva Han har å si. Forventer du deg at Herren kommer til deg på en spesiell måte? Han kommer ofte på måter som vi ikke forventer oss. Forstår vi da at det er Herren?

En del mennesker er kallet til å arbeide i Guds rike. Andre er kallet til å arbeide i den sekulære verden og være et vitne der. I India møtte jeg mange pastorer som slett ikke skulle være pastorer, men de syntes det ble en bra inntekt siden de var arbeidsløse. Jeg tror det er Gud som kaller dem som skal ha en tjeneste som pastor, lærer. apostel, profet og evangelist. Jeg tror ikke det er noe du finner på av deg selv. Det finnes også mange andre som jobber i en menighet eller reiser ut som misjonær. Siden jeg er pensjonær, jobber jeg som voluntær i en menighet. Jeg har sjelesorg med mange. Jeg har også vært ute og talt og vært ute som misjonær. Mange beundrer de som står på en talerstol mere enn de som hjelper til på kjøkkenet. Gud tenker ikke slik. En verdenskjent predikant sa at hun som ledet ham til frelse, ville få samme lønn i Himmelen som det han hadde med 1 million mennesker i sin menighet. Hun adlød sin kallelse og frukten ble enorm.

Vi kristne skal være salt og lys i verden og vi trenger derfor å velge yrker i den sekulære verden. Kristne lærere kan påvirke et barn for evigheten. Jeg har hørt slike historier. Kristne sykepleiere kan lede døende mennesker hjem til Himmelen. Kristne leger kan redde liv. Vi trenges overalt i samfunnet og vi skal spre en velduft der vi går fram.

Det står dessverre en del tomme plasser i Kristi Kropp fordi mennesker ikke har tatt sin plass.

SØK HERREN OG FINN DIN PLASS!

Mor Else