SE, JEG GJØR NOE NYTT.

 

SE, JEG GJØR NOE NYTT!

 

Denne uttalelsen kommer Herren med både i Det nye og det gamle Testamentet. Jeg synes Herren gjør noe nytt i ens liv hver dag, men likevel er det ganger der Han spesielt poengterer at Han gjør noe nytt. Jeg har lyst til å sitere fra Jesaja først. Vi kan gå til Jesaja 43:18-21: «Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før. Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Villdyret på marken skal ære Meg, også sjakalene og strutsene, fordi Jeg gir vann i ødemarken og strømmer i ørkenen, så Jeg kan gi drikke til Mitt folk, Mine utvalgte. Dette folket har Jeg formet for Meg. De skal forkynne Min pris.» Jeg tror at Herren tenker konkret så vel som abstrakt. Jeg har vært i Israel flere ganger og jeg tror virkelig at Gud har gitt dem overnaturlig visdom til å lage vannings systemer. Dette er veldig godt utbygget i Israel. Det er overnaturlig når Herren sier at Han vil lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Vann blir ofte brukt som et symbol på Den Hellige Ånd og det er mange steder i verden som kan beskrives som åndelige ørkener. Vi sier av og til om steder at de er gudsforlatte, men det stemmer ikke. Ingen steder er gudsforlatte. Herren kan til og med komme med vann der det ser helt tørt ut. Kanskje opplever du ditt eget liv som åndelig tørt akkurat nå, men Gud kan komme med løsninger og fylle på med Sitt liv der det ser dødt ut.

Vi står nå i begynnelsen av et helt nytt år. Jeg leste av nysgjerrighet det jeg selv skrev for akkurat et år siden og jeg tenkte at dette kunne jeg ha skrevet i år også. Jeg anbefaler at du også leser hva jeg skrev for et år siden. Jeg skrev da at 2015 ville bli et år av forandringer og det har det sannelig blitt. Jeg tror at jeg også i år kunne si at 2016 ville bli et år av forandring, men jeg tror at mye av det som har skjedd i 2015 kommer til å skje i 2016, men med øket intensitet, raskere og kraftigere. I de siste par månedene har flyktninger strømmet inn i mange land, spesielt i Europa. Noen har lovet gull og grønne skoger. Andre har satt opp strenge gjerder for å holde dem borte. De som har lover gull og grønne skoger klarer ikke å innfri løftene og det blir kaos i mange land. En del mennesker som virkelig trenger hjelp blir utestengt fra land der de skulle ha fått hjelp. Jeg tror at mange statsledere kommer til å bli fortvilet og hjelpeløse. Vi må be om at våre politiske og åndelige ledere roper til Gud om hjelp. Vi må be om kristne politikere også, mennesker som er ydmyke og ikke tenker på hvor mye penger de får, men hva som er best for land og folk. I 1.Tim.2:2 står det at vi skal be for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. Jeg tror at en del av oss kristne ikke ber nok for våre ledere. Jeg håper du så at jeg skrev oss da jeg opplever at jeg ikke gjør det nok. Er det noe som kan bli bedre i året som kommer? Ja, absolutt. La oss bli enige om det. De trenger våre bønner mer enn noen gang.

Jeg har hatt to emner som har opptatt meg mye i det siste og du ser at det har preget det jeg har skrevet om. Det ene er forberedelsen til bryllupet. Jeg tror Jesus kommer snart og Han elsker bruden, men elsker vi Brudgommen? Jeg opplever at Den Hellige Ånd drar meg nærmere Jesus og jeg ber om å få fornyet kjærlighet til Ham som min Brudgom. Jeg vil egentlig bli mer forelsket i Ham, lengte mere etter Ham. Det betyr også at jeg vil være mere sammen med Ham. En vil jo være sammen med dem en elsker. Jeg ønsker å være sammen med Ham ut fra kjærlighet og ikke som en plikt. Det kan nemlig lett bli noe religiøst og det liker jeg ikke.

Det andre som jeg er opptatt av er at Herren bygger en arme. Han istandsetter de forskjellige til de oppgavene som hver og en skal utføre. Ingen kristne kan være pasifister. Vi er alle en del av en krig selv om vi ikke liker det. Bibelen beskriver hvilke våpen vi har fått og det står i Åpenbarings boken 12:11 at de seiret over djevelen i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord. Med andre ord, så kan vi vinne seier på grunn av hva Jesus har gjort på Golgata og på grunn av det vi sier. Er ikke vår bekjennelse i overensstemmelse med Guds Ord, så har vi ikke blitt lovet seier. La oss tale i overensstemmelse med Ordet i 2016! I krig så taler vi om å angripe eller forsvare oss. Jeg tror at vi kristne ikke har vært flinke nok til verken å forsvare oss eller angripe. Vi kan for lite om åndelig krigføring. Mange tror mer på skjebnen enn på en allmektig Gud. «Det som skjer, det skjer.» Dette stemmer ikke med Ordet. Der står det at vi skal stå djevelen imot, så skal han fly fra oss. (Jak.4:7) Vi har navnet Jesus, blodet og Ordet. Vi har i Efeserne 6 fått utdelt en rustning som vi skal ha på oss. Vi behøver ikke ta den av, men vi kan ofte minne oss selv på den. Jeg tror ikke at vi bare skal være i forsvarskrig, men når djevelens aktiviteter øker i styrke og intensitet, så må vi kristne drive mere offensiv krigføring. Spør Herren hvilke områder du skal angripe. Vi alle tilhører Guds arme. Ta din plass, skyt og ta tilbake byttet fra fienden.

 

Verden er i rask forandring og uventete ting skjer hele tiden. Profetiene er mange, spesielt ved årsskiftet. Noen er dommedags-profetier. Andre handler om at Jesus kommer snart. Noen profetier bygger på hva Bibelen sier. Andre er personlige. Hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Noe skaper frykt. Andre glede. Bibelen sier at vi ikke skal frykte når vi hører om katastrofer og elendighet. Jeg tror ikke at alle løftene som vi har er satt ut av spill. Løftene kan ikke svikte. De gjelder for 2016. Jeg tror at vi skal lese salmene og alle Guds løfter mye for å bli trygge på Guds omsorg og beskyttelse. Er vi trygge, er vi mindre interessante for djevelen. Han tar oss ikke på områder der vi er trygge, men der vi er svake. Jeg har selv nettopp opplevd det i forhold til data-verdenen og det tok mye tid og bekymring. Penger kostet det også da jeg ble svindlet. Jeg har selv opplevd å få seier over områder der jeg var usikker før og det har ført til at djevelen ikke angriper meg på disse områdene mer. Det får ikke ønsket effekt.

Siden jeg tror Brudgommen kommer snart for å hente Sin Brud, så blir noe av det viktigste for oss å være rede selv, få med oss så mange som mulig og bevare de som allerede er Guds barn. Jeg vet ikke når Han kommer, men disse punktene er det viktigste vi kan være opptatt av og med i 2016. Gå ut og forkynn evangelier for hele verden sier Jesus og det kan være i ditt eget hjem så vel som på den andre siden av jordkloden. La oss be om en nød for de ufrelste og la oss være villige til å gå utenfor vår egen bekvemmelighets-sone.

JEG ØNSKER DEG ET SEIRENDE OG FRUKTBÆRENDE 2016.

GODT NYTT ÅR!

Mor Else