REIS DEG, BLI LYS!

REIS DEG, BLI LYS!

 

 

Nå har det vært en del undervisning. I dag vil jeg komme med en preken og overskriften er tatt fra Jesaja 60. Høstmørket senker seg nå over de nordiske landene og det kan være ganske mørkt og dystert før snøen kommer. En må passe seg så en ikke blir deprimert selv, men la lyset som bor i en skinne både innover og utover.

Jesaja 60 begynner slik: «Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. Se mørke dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang.»

 

Jeg har selv vært utsatt for sataniske angrep i det siste og da er det lett å fokusere på det negative og en kan til og med bli fristet til å bli deprimert og å synes synd på seg selv. Det finnes både depresjons ånder og ånder som forårsaker selvmedlidenhet. Vær obs på det og stå det imot. Jeg sier ikke at det er lett, men disse følelsene og tankene som gjør en deprimert og vil lede en inn i et mørke, kommer absolutt fra fienden. Jeg vet at Jesaja skrev kapittel 60 for å beskrive Jerusalems fremtid, men jeg velger å ta dette som står skrevet til meg personlig. Det er litt interessant at det står: Reis deg! Det betyr at noe har ligget nede. Kanskje er du nede akkurat nå og kanskje går du litt krumbøyd og har blikket festet på vanskeligheter og alt som går galt rundt i verden eller personlig motstand. Da sier jeg til deg: Reis deg! Hvis du ser nedover, vil du bli dratt nedover og det kan lett bli til en negativ spiral. Vi har en sang som begynner med «Fest dine øyne på Jesus» Hvis vi fokuserer på Ham, får vi håp og tro og vi får ny kraft. Dess større motstand, dess mere kraft trenger vi. Vi må aldri glemme at lyset bor i oss. Jesus som er Lyset bor inne i oss og er derfor ikke langt borte. Det står her at vi skal bli lys. Hvis vi tillater Jesus i oss å komme fram, da er vi lys. Hvis vi lar det som er mørkt i vår sjel å råde, kan ikke menneskene se lyset i oss. Mens jeg skrev dette, kom akkurat en solstråle inn av vinduet igjennom mange mørke skyer. Solen er der hele tiden, men mørket kan skjule den. Slik kan det også være i våre liv. Vi har en barnesang som går så her: «Det lille lys jeg har, la det skinne klart» Jeg tror ikke vi har et lite lys, men et stort lys som skal skinne klart.

 

Jesaja sier her at Herrens herlighet skal gå opp over deg. Hvem vil ikke være i Hans herlighet? Det står til og med at mørke dekker jorden og folkene, men over deg skal Herrens herlighet gå opp. Jeg mener at Herren har sagt til meg at i disse tider som det er mye mørke i verden, så skal Hans herlighet være over dem som søker Ham av et helt og oppriktig hjerte. Dette er ikke en tid med apati og likegyldighet. Det er Ham vi skal trenge oss på. Det er Han som er og har svarene. Det står her at folkeslag skal gå mot ditt lys og konger mot din soloppgang. Nå kommer kanskje ikke verken konger eller folkeslag mot deg personlig, men jeg vet at mennesker går mot lyset. Vil du ikke heller være ute i lyset på en fin dag enn inne i en mørk skog og være avhengig av en liten hodelykt? Når vi smiler til folk, gir dem en hjelpende hånd og viser dem kjærlighet, så trekkes folk til oss. Denne verden ville ligge i mørke om ikke vi som er Guds barn var her. Vi må slutte med å se på oss selv som ubetydelige. Vi har lyset i oss for å gi det videre til andre for at de også skal lyse.

 

Jeg synes du skal fortsette å gå med gjennom Jesaja 60. Her er det mange fantastiske løfter. Det står at Jerusalems sønner skal komme fra det fjerne og døtrene skal bæres på armer. Det står andre steder i Bibelen at jødene skal vende tilbake til Israel og mange jøder har gjort det allerede og fler og fler kommer det til å bli. Jeg tror likevel at vi som er hedninger kan ta dette ordet og tro at våre sønner og døtrer skal komme tilbake om de har vært langt borte. Mange foreldre ber for sine barns frelse og du kan gjerne kalle dem tilbake og sende engler ut for å hjelpe dem hjem. Jeg mener da hjem til sin åndelig Far.

Jerusalem ble lovet all verdens herlige skatter. Det var havets skatter, kameler fra Midjan og Efa, småfe fra Kedar, værer fra Nebajot, gull og røkelse og sølv og gull. Vi kan nok ikke helt overføre dette til hver og en av oss, men her er et gudommelig prinsipp og det er at Gud vil at vi skal ha det godt. Jeg ser ikke noe av fattigdomstenkende i dette avsnittet. Jeg tror ikke Gud vil vi skal være fattige selv om Han sier at vi skal være fornøyd med det vi har. Det tror jeg betyr at Gud er Gud under alle omstendigheter og at Han kan prises uavhengig av hvordan vi har det. Gud vil velsigne og leser vi 5. Mosebok 28 så ser vi at Gud vil velsigne alle områder av våre liv.

Gud ville velsigne Jerusalem og Han sier at fremmede skulle komme for å bygge opp murene og kongene til dem som kom, skulle tjene byen. Det står noe ganske sterkt i vers 12. Der står det: «For det folkeslag eller kongerike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslagene skal ryddes ut.» Vi bør derfor tenke oss om to ganger før vi forbanner Israel. Jeg sier ikke at vi skal være enige med alt de gjør og mange jøder driver dessverre med umoral, men vi skal velsigne dem og be om fred for Jerusalem. Jesus har tenkt å komme tilbake til dette landet der Han ble født og vokste opp. Å, for en dag! Her står det så klart at Jerusalem skal kalles Herrens by som tilhører Israels Hellige.

Herren sier i vers 17 at Han vil la fred ha tilsyn med deg og la rettferdighet styre hos deg. Det tror jeg Herren ønsker både for Jerusalem så vel som for hver enkelt av oss som er rettferdiggjort i Jesu blod.

Jeg skal ikke tolke denne profetien, verken når det gjelder tider eller tidsbegrensninger. Det er ikke min styrke og jeg prøver ikke å gjøre noe som jeg ikke har fått åpenbaring om. Derimot ser jeg noe av Guds hjerte i denne profetien. Herren ønsker å være vårt lys og vår herlighet står det. Verken solen eller månen kan erstatte Hans lys og Hans herlighet. Dess mer vi nærmer oss Ham, dess mer får vi oppleve av dette. Djevelen vil gjerne gjøre oss opptatt med hva han finner på og gjøre så vi verken søker eller tar oss tid til å være i Herrens nærhet. Har vi problemer, så er det nettopp der vi skal være. Det står at sørgedagene er over. Vi vet jo at både Israel og mange av oss, har og har gått igjennom mye sorg, men vi har et løfte om en evighet som er uten sorg og smerte, uten sykdom og tårer. Hos Herren finnes ikke noe av dette og vi kan derfor se fram imot en evighet med evig glede. I dag kan vi ikke helt forstå hva dette betyr, men utfra de få som har vært der og kommet tilbake, forstår vi at vi har noe fantastisk i vente.

Jesaja 60 beskriver både velstand og forøkning. Han vil at vi skal ha det beste. Når vi begynner å tro at vår Pappa i himmelen vil at vi skal ha det beste, så kan vi selv begynne å strekke oss etter det som er best for oss. Bibelen beskriver oss som Guds barn, konger og prester. Da kan vi også begynne å se på oss selv med de brillene.

I Bibelens første kapittel står det at vi skal forøke oss. Det er et Guds prinsipp. Det betyr at vi skal ha barn, men det betyr også at det skal vokse og gro rundt oss på alle livets områder. Når vi har frukt eller grønnsaker, skal vi ikke bare ha nok for oss selv, men vi skal så slik at det stadig blir mer. Om en menighet ikke vokser, er det noe usunt. Det er alltid en spire av vekst i alt det som Gud gjør. Stagnasjon kan føre til død og det er det motsatte av liv. Spør Herren om du har områder i ditt liv der det er stagnasjon eller mangel på liv. Om svaret er ja, så be Han hjelpe deg til å rydde opp i det området og få liv.

                 Herren vil at du skal bære frukt!

 

Jeg avslutter med begynnelsen.

 

REIS DEG, BLI LYS!

 

Mor Else