LYS I MØRKE!

LYS I MØRKE!

 

Her i Skandinavia er det virkelig en mørketid nå. Lengst nord i landene våre er det helt mørkt og her lengere sør er dagene veldig korte. De dagene som sola skinner, virker det som om alt ser lysere ut. Det blir som en positiv vitamin-innsprøyting. Jeg vil helst ikke innrømme at mørket påvirker meg negativt, men litt gjør det faktisk det. Heldigvis er jeg opptatt med så mye positivt og de mørke månedene får derfor ikke så stor påvirkning som det ville fått om jeg hadde sittet passivt hjemme.

Den dagen som Adam og Eva syndet, så kom synden inn i verden og verden kom inn under djevelens herredømme. Om ikke vi kristne hadde funnets her, hadde verden ligget i total solformørkelse. Vi er her for å være og bringe lys inn i denne verden. Jeg siterer Matteus 5:14-16:» Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og priser deres Far i himmelen.» Mange kristne vil gjøre sin tro til en privat sak. Det er riktig at kristendom er en privat relasjon mellom deg og Gud, men det er ikke riktig at ingen skal vite om at jeg er kristen. Jeg møtte en tidligere Muslim en dag og jeg trodde han var Muslim, men da sa mannen: « Nei, jeg var i mørke, men nå har jeg kommet inn Lyset og jeg har valgt Lyset.»

Jeg var ute og kjørte bil i mørket her en kveld. Da var det mye tåke og det var ikke lett å se. Slik kan det også være i våre liv. Om lyset ikke skinner klart, kan det bli uklart i våre liv. Noen ganger møter vi mennesker som vi ikke vet om er kristne eller ei. De har så mye av verden i seg så det er vanskelig å se Jesus i deres liv. Bibelen taler om at vi skal være lys og salt og at saltet ikke må miste sin kraft. Lyset må også skinne klart.

Det skal heldigvis veldig lite lys til for at mørket blir brutt. Tenk deg inn i et mørkt rom. Det er totalt mørkt, men så kommer det inn en med enten et lite lys eller en lommelykt og mørket blir brutt. En kan kanskje ikke se alle detaljene i rommet, men det er lyst nok til å kunne flytte rundt og finne det viktigste. Jeg var den eneste kristne i en klasse når jeg gikk på skolen. Det kan være tøft, men du må stole på Ham som bor i deg. Han er større enn den som er i verden. Du må ikke se på deg selv som ubetydelig. Jeg har hørt mange historier om mennesker som blir frelste på grunn av en annen gutt eller jente, kvinne og mann. «Det var noe med dem som gjorde at jeg ville vite mer.» Jeg har i det siste flere ganger møtt mennesker som lyser av noe godt og jeg tenker: De må ha Jesus i seg. Jeg sier ikke at det ikke finnes gode «ikke-kristne». Det gjør det. Dessverre skinner ikke lyset klart nok i oss som er kristne. Vi må riste av oss støvet og gjøre opp med områder som er preget av synd og mørke. Det kan ha med arv og gamle sår og noe ligger i det ubevisste. Dess renere vi blir og dess mere vi blir fylt av Jesus, dess klarere skinner vi.

I salme 119 og det 105. verset så står det at Guds Ord er som en lykt for min fot og et lys for min sti. Det betyr at Ordet viser meg hvor jeg skal gå. Når jeg går i mørke, så ser i hvert fall jeg ingen ting. Jeg har ikke utviklet de andre sansene som en blind har gjort. Jeg sammenlikner Ordet med en lommelykt. Den lyser ikke opp store områder, men så mye som jeg trenger til neste steg. Når jeg følger Ordet, kan jeg ikke falle. Dessuten så ser jeg om det ligger noen ormer eller andre dyr på marken som kan skade meg eller som jeg kan skade. Vi trenger å se fienden slik at vi ikke blir lurt. En som jakter bærer ofte klær som går i ett med omgivelsene. Fienden vil også forkle seg og helst la oss tro at han ikke finnes. Vi må være våkne!

Jeg var ute og kjørte bil gjennom den byen der jeg bor i går kveld. Masse julelys var hengt opp og hva skjedde? Jeg ble glad. Vi tenner ofte lys for å gjøre det koselig. Tente lys hører sammen med fin musikk, god mat, en fin bok eller gode venner. På steder der strømmen går ofte er det nødvendig med mange stearinlys. Tente lys gjør en glad og gleden i Herren er vår styrke. Lyset gjør oss glad.

Vi leser i Johannes 8:12: «Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Vi kristne er ofte kalt Lysets barn. Ja, vi tilhører Ham som sier: «Jeg er veien, sannheten og livet.» Legg merke til at det ikke står at Han har veien, sannheten og livet, men Han er. Det står flere steder i Bibelen at Han er i oss og vi i Ham. Da har vi Lyset i oss.

Jeg har hørt flere profetier som sier at i de siste dager skal mørket bli mørkere og lyset bli lysere. Jeg synes at vi ser noe av de tendensene i dag. Djevelens gjerninger er veldig åpenbare samtidig som de kristne begynner å søke Herren og be mere enn noen gang. Vi må søke til lyskilden der vi blir varmet og der vi får inspirasjon til å spre lyset til andre.

BLÅS BORT DEN ÅNDELIGE TÅKA OG LA LYSET SKINNE KLART!

 

Mor Else