LEVER DU I LØFTESLANDET?

LEVER DU I LØFTESLANDET?

 

Jeg skal ta deg tilbake til Det Gamle Testamentet der vi kan lese om løftene om «Løftes-landet». Vi kan gå tilbake til Abram som senere ble kalt Abraham. Han bodde opprinnelig i Ur i Kaldea. De dro derfra, men stoppet på veien til Kanaan i Karan og der bosatte de seg. Abrams far Tarah døde i Karan. Herren hadde sagt til Abram: Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som Jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli til en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»(1.Mosebok:12:1-4.) Abram dro med familien til Sikem. Der viste Herren seg for Moses og sa at Han skulle gi Abrams ætt dette landet. Abram bygde et alter for Herren og dro videre til fjellet øst for Betel. Der bygde han også et alter for Herren. Det oppsto hungersnød i landet og Abram dro til Egypt. Etter en tid flyttet Abram med hele familien til landet mellom Betel og Ai. Både Abram og broren Lot ble veldig velstående og landet ble for lite. Broren Lot og Abram valgt hver sin del å bo i. Abram bodde i Kanaans land og Lot bodde i byene i slettelandet. Herren gjentok flere ganger at Han hadde gitt landet til Abram. Han gjorde også en pakt med Abram og han fikk navnet Abraham. Vi kjenner historien om Josef som ble solgt til Egypt som slave, men ble en leder i Egypt når han tolket Faraos drømmer. Han reddet senere sin familie fra hungersnød og de flyttet alle til Gosen. De ble et stort folk, men slaver under Farao. Moses var jo reddet fra døden som en baby og hadde vokst opp i Faraos hus. Moses gjorde en synd og måtte flykte fra Egypt og bodde i ørkenen i 40 år, men en dag talte Herren til Moses og sa at han skulle lede sitt folk ut fra Egypt og inn i det landet som fløt med melk og honning. Etter fryktelige lidelser slapp Farao Israels barn fri og Herren ledet dem gjennom Rødehavet på et mirakuløst sett. Det tok enda 40 år før Israels barn kom gjennom ørkenen og inn i det lovede landet.

Dette er virkelig en kort, kort versjon av de første bøkene i Bibelen. Du kan lese selv.

 

Det som Gud lover, blir alltid til selv om det kan ta tid, til og med lang tid.

 

Bibelen er full av løfter som gjelder oss alle. Dessuten har de fleste av oss kristne fått løfter som gjelder oss personlig. Hvis de strider med Guds Ord, så er de ikke fra Gud, men Bibelen har ikke direktiver for hver detalj av våre liv. Jeg vil gjerne skrive til deg om løfter og hva vi gjør med dem. Dessuten vil jeg minne deg på en del løfter som Gud har lovet oss. Et løfte som Gud gjentok i Det Gamle Testamentet var at Han skulle være med Sine barn. Noen ganger satte Han betingelser for hvordan de skulle oppføre seg eller hva de måtte gjøre, men Han sa til den enkelte så vel som til hele folket at Han skulle være med dem. Jesus gjentar dette i Det Nye Testamentet. Han sier: »Jeg er med deg alle dager inntil verdens ende.» Dette er siste setningen i misjons-befalingen i slutten av Matteus evangeliet. Noen tror at de kan gjøre hva som helst for Herren er jo med meg uansett. I dette tilfellet så hadde Jesus først befalt dem å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler og å døpe dem til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Et løfte som vi alle har er at Han skal svare oss når vi ber. Jeg kan vise til salme 3:5, 34:5, 69:14, 86:7, 118:21, Jesaja 41:17, 65:24. Jeg kaller Jeremia 33:3 for Herrens telefon nummer. Der står det: «Kall på Meg, så skal Jeg svare deg og vise deg store og utilgjengelige ting, ting du ikke kjenner.»

Mange kommer til meg for å få råd i ulike situasjoner og jeg spør dem nesten alltid om de har spurt Faderen først. Noen ganger har de det, men synes ikke at de har fått noe svar. Andre søker mennesker først, mennesker de tror hører fra Herren. Når Jesus forlot denne jorden, så forlot Han oss ikke farløse, men ga oss en Hjelper, Talsmannen, Den Hellige Ånd. Han er den tredje delen av den treenige Gud. Jesus sier i Johannes evangelium 14:15-18: Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg kommer til dere.» Den Hellige Ånd bor i oss og vi kan spørre Ham om hjelp og Han vil hjelpe. Jeg er veldig bevisst på at jeg kan spørre Den Hellige Ånd om hjelp når som helst. Jeg gjør meg faktisk avhengig av Den Hellige Ånd. Jeg har bedt Ham om hjelp når jeg skriver dette. Han har kontakt med Faderen og Sønnen siden de er ett med tre ulike funksjoner. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart livet mitt uten å få hjelp fra Den Hellige Ånd. Jeg summerer disse løftene: Herren er med oss. Han svarer når vi roper på Ham og alt det vi ber om etter Hans vilje, skal vi få eller som det står i Johannes 15:7: «Hvis dere blir i Meg, og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.» Noen tror at vi kan manipulere Gud til å svare på våre egoistiske eller hevngjerrige bønner, men slike bønner får vi ikke svar på. For Herren sier i Romerbrevet 12:!9 «Hevnen er Min. Jeg vil gjengjelde.» Gud vil alltid svare oss når vi roper på Ham, men vi får ikke svar på alle våre bønner, kun de som er etter Hans vilje.

 

Vi mennesker er eksperter på å bekymre oss. Tenk på all den unødvendige tid og energi som går med på å lure på hvordan vi skal få til ting, hvordan pengene skal rekke til og hva som skjer med våre barn og hvordan skal vi klare oss i denne utrygge verden? Vi kan gå til Matteus 6:25-34. Der står det at vi ikke skal bekymre oss verken for mat eller drikke og heller ikke for legemet eller hva vi skal kle oss med. Jeg siterer vers 33 0g 34: Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.» Herren har lovet å ta Seg av oss som en Pappa. Tenk så bra vi ville ha det om vi levde i det løftet. Jeg har tidligere nevnt at Bibelen gjentar 365 ganger at vi ikke skal frykte. Det er også et løfte, et løfte som holder for hver dag.

Jeg siterte forrige gang salme 91 og 23. De har løfter når det raser rundt oss både når det gjelder krig, pest og plager. Jeg kunne nevnt mange flere løfter fra Bibelen, men dette får rekke for denne gang.

Hva med dine personlige løfter og profetier? Vi reagerer helt forskjellig når noen kommer med et ord til oss eller når Herren taler direkte til oss. Selvfølgelig skal vi ikke svelge alt. Det må prøves, men stemmer det med Ordet og Ånden, så skal vi ta det imot. Jeg bruker å skrive dem ned eller så får jeg dem på lyd på datoen. Det ligger en del profetier der. Disse sletter jeg ikke, men går tilbake til dem med ujevne mellomrom og ber over dem dersom de ikke allerede har gått i oppfyllelse. Jeg har møtt flere som ikke husker hva som er sagt fem minutter etter de er uttalt.

Jeg tror vi skal leve i løftene, både de bibelske og de personlige. Vi skal takke for dem, be over dem og dra dem ned fra Himmelen.

 

Så lenge vi er her på jorden så kan vi bare leve i skyggen av det som skal komme. Vi som har tatt imot Jesus, har et løfte om et land som er mye bedre enn det vi opplever her på jorden. Vi skal feire bryllup med Jesus, Brudgommen og Han har allerede forberedt et sted for deg og meg. Der er det ingen gråt eller smerte, sykdom eller djevelskap. Gatene er gjort av gull og det er full fred og harmoni. Vi skal få oppleve en herlighet som vi har vanskelig å forestille oss her på jorden. Det er det endelige LØFTESLANDET.

 

GUDS RIKE ER I OSS. LA OSS LEVE I LØFTENE OG SPRE GUDS RIKE RUNDT OSS TIL VI ER HJEMME I DET ENDELIGE LØFTESLANDET!

 

Mor Else