KRISTI KROPP

KRISTI KROPP.

 

Forrige gang skrev jeg at vår kropp er et tempel for Den Hellige Ånd. I dag vil jeg skrive om Kristi Kropp som vi alle pånytt- fødte kristne er en del av. Jeg vil begynne med å sitere de første versene fra Johannes 15: Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene.

Det kan hende jeg kommer tilbake til dette kapittelet senere. I Kolosserne 1:18 står det at Kristus er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet. På andre steder i Bibelen står det at Kristus er Brudgommen og vi er Bruden og en dag skal Han komme for å hente Sin brud og det skal holdes bryllup i himmelen. Vi har virkelig noe å se fram imot.

En del tror at livet kun dreier seg om dem selv, men ingen av oss kan leve kun for seg selv. Som kristen er vi et lem på kroppen og vi har Jesus som Hode. En del sier at mitt liv dreier seg om meg og Herren og uten Ham har du ingen plass i kroppen, men se på kroppen. Lever en hånd eller en tå sitt eget liv? Nei, hver eneste lem hører sammen med et annet lem og derfor kan ingen av oss leve kun for oss selv. Jeg vil ta deg med til 1.Korinterbrevet det 12. kapittel. I det 12.verset står det: Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. I det 14.verset står det: For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Det står videre at øyet for eksempel kan ikke si til hånden at det ikke trenger den, eller hodet til føttene. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære og dem vi føler skam ved, kler vi mere sømmelig. Kan du se at vi hører sammen?

Jeg tror at vi kristne ofte har levd altfor isolert og mange opplever stor ensomhet. Jeg skriver om dette blant annet for at du og jeg skal se at vi hører til noe mye større enn oss selv. En del av vårt individualistiske tankegods er slett ikke guddommelig, særlig ikke i Skandinavia. En del andre land tenker mere vi enn jeg, både i og utenfor Kristi Kropp.

I helgen var det en bønnekonferanse der jeg bor. Den hadde enhet og forsoning i sitt fokus. Det kom mennesker fra hele landet og fra mange ulike kirker og samfunn. En del stolthet måtte bekjennes som synd og en del måtte be hverandre om tilgivelse. Det var fokus på åndelig enhet og ikke en falsk enhet der det ikke er så nøye om vi tilber Allah, Buddha eller Gud. Selvsagt skal vi elske alle mennesker, men alle tilhører ikke Kristi Kropp.

Jeg tar deg med tilbake til 1.Korinterbrevet 1:25 og 26. Der står det at alle lemmene skal ha omsorg for hverandre og om ett lem lider, så lider alle de andre med. Det samme gjelder det motsatte. Om et lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Er det slik i Kroppen? Jeg vil dessverre si at mitt svar er nei. Det er litt mere omsorg om en lem lider særlig hvis det er en kjent person. Om du er nokså ukjent, er det ikke så mange som bryr seg. En kan sende inn et bønnebegjær på et møte og en blir bedt for der, men fortsetter en å be for deg? Jeg takker Gud for alle bønnesentra der en kan skrive inn og de ber for deg i hvert fall to uker. Det med å hedre hverandre er nok et mye større problem. Når det går bra for noen i Kroppen, blir en fort utsatt for sladder og mange blir misunnelige. Jeg har selv vært utsatt for en satanisk forakt når Gud brukte meg til menneskers frelse og helse. Dessverre tror jeg vi er mange som har opplevd dette og det er synd som må bekjennes og som en må omvende seg fra på samme linje som all annen synd.

Når vi ser på kroppen vår, så hører de ulike delene sammen. En hånd har fem fingre som er plasser ved siden av hverandre. En arm hører sammen med skulderen og skulderen sammen med halsen og nakken. Blodet renner gjennom hele kroppen. Jesu Blod forener også oss kristne. Jeg vet ikke hvilket lem du er på Kroppen, men jeg tror at du trekkes til andre som har noen av de samme nådegavene og noen av de samme oppgavene på Kroppen. Jeg kan undervise om ulike emner fra Bibelen, men jeg elsker å trene opp mennesker som har sjelesorg på sitt hjerte. Jeg elsker å snakke med mennesker som har en profetisk gave eller gaven til å prøve åndene. Jeg føler meg ett med dem og vi hører til samme deler på Kroppen. En tå og en finger er viktige lemmer, men de har ikke så mye med hverandre å gjøre.

Hva skjer med kroppen om en skjærer av hodet? Det vil sakte, men sikkert dø. Herren er kalt for Hodet og hele kroppen er avhengig av Hodet. Vi fungere ikke uten å være knyttet til hjernen og Han som gir liv. Hva trenger kroppen din daglig? Mat og drikke. Guds Ord er vår mat og vi blir svakere og svakere om vi ikke mater oss med Ordet.

FINN DIN PLASS PÅ KROPPEN OG HA KONTAKT MED HODET OG DE ANDRE LEMMENE!

Mor Else