HVORFOR BEHØVER VI SJELESORG?

HVORFOR BEHØVER VI SJELESORG?

 

Sjelesorg er egentlig et dårlig ord. På svensk sier vi själavård. Det betyr jo at vi skal ta hånd om sjelen. Jeg minner deg om at vi består av ånd, sjel og kropp. Ånden er født av Gud og den er derfor ren og rettferdig, himmelen verdig. Den er fri for synd, demoner, sykdom og alt annet som kommer fra fienden. Filipperbrevet 2:12 sier at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Efeserbrevet 2:8 sier at vi er frelst av nåde. Ingen skal kunne rose seg over frelsen. Kroppen er et tempel for den Hellige Ånd står det i 1. Korinterbrevet 6:19.. Alle tre deler hører nøye sammen.

Mitt høyeste mål med sjelesorg er å gjøre mennesker mer lik Jesus. Når vi kaller oss kristne, så melder vi oss ikke inn i en religion, men vi skal bli Jesu etterfølgere. Vi skal bli Kristus-like. Jeg ser på meg selv som en som tar det mennesket i hånden som kommer for å få sjelesorg og leder henne eller ham til Jesus. Det er jo Han som er den som kan fjerne synd og skam og som sier at Han tok vår sykdom og plager med seg på Korset. Det er Han som sier: «Kom til Meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vill gi dere hvile.» Jeg må ofte løfte av tunge byrder på mine søsken og gi dem til Jesus. Tenk at Han står der for å ta imot dem.

Jeg vet av egen erfaring og fra manges vitnesbyrd at når problemene blir store enten i sjelen eller kroppen, så kan det være vanskeligere å leve i ånden og det kan være vanskeligere å være en Jesu etterfølger. Det er ikke alltid at problemene behøver å være så store heller. Verk i tåen eller en tann kan ta all vår oppmerksomhet. Vi klarer ikke å konsentrere oss om noe annet. De fleste av oss har enten sår eller/og åndsmakter i vår sjel eller kropp. Vi har arvet eller opplevd saker i livet som har skapt dette. Vi kan faktisk være født med skader på grunn av slekts-forbannelser. 1. Peter 1:18  sier at vi kan bryte dette og i sjelesorg gjør jeg det ofte. Vi behøver ikke tillate at hele slekten blir alkoholikere eller dør av kreft.

I Jakobs brev 5:16 så står det at vi skal bekjenne syndene for hverandre og be for hverandre, så vi kan bli helbredet. En del av sjelesorg inneholder akkurat disse momentene. Det er ikke så sjelden at jeg som sjelesørger hører en si: Dette har jeg aldri fortalt til noen, men jeg må bekjenne……… Jeg kan bruke 1.Johannes 1:9 og erklære Herrens tilgivelse og renselse fra all urett. Synd kan være som et hinder mellom en person og Herren. Den må bekjennes. Et annet hinder er mangel på tilgivelse. Vi kan lese Matteus 6:14 og 15. Der står det at dersom vi ikke tilgir menneskene det gale de har gjort imot oss, så vil heller ikke Herren tilgi oss. Har du råd til det? Jeg har det ikke. Tilgivelse er et emne som går igjen i sjelesorg. Mange synes det er vanskelig å tilgi for smerten over det andre har gjort er så stor. Tror du ikke Jesus led på Korset? Likevel kunne Han si: «Far, forlat dem, de vet ikke hva de gjør.» Jeg begynner alltid med å tilgi i lydighet til Ordet. Jeg må kanskje tilgi mange ganger. Følelsene mine trenger kanskje tid. Det er ikke bare andre en skal tilgi, men å tilgi seg selv er kanskje noe av det vanskeligste å gjøre, men helt nødvendig. Ordet sier at det som Han har tilgitt, er tilgitt. Vi trenger sjelesorg for å kunne gå igjennom disse prosessene.  

Vi trenger sjelesorg for å formidle helbredelse og befrielse.

Mennesker kommer til oss med sine sår, sine smerter og sine demoner. Det finnes kristne som er imot sjelesorg, men vil du at dine søsken skal fortsette å lide? Det Jesus gjorde på Korset, er det viktigste redskapet jeg har i sjelesorg. Jesaja 53:4+5 beskriver hva Jesus gjorde for oss.

Hva er forskjellen mellom terapi og sjelesorg? Jeg vet at kristne psykologer og terapeuter jobber nokså likt til en sjelesørger. Jeg jobber med en og hun tar meg med når hun opplever at pasienten trenger mer enn terapi. Jeg jobber bare med mennesker som har sagt at de vil følge Jesus og har tatt imot Ham som sin Frelser. Om jeg skulle drive ut en demon av deres kropp eller sjel, så kommer det sju verre om de ikke har noe å stå imot med. Vi kristne har Ordet, navnet Jesus, Blodet og Ånden som våpen og de er effektive. I sjelesorg lærer jeg mennesker å bruke dem.

I sjelesorg går jeg til roten av et problem. Når oppsto det? Hva hadde skjedd når angsten eller sykdommen begynte? Får en tak i roten, kan en til slutt ødelegge hele treet som er bygd oppå roten.

Folk sitter ofte fast i tankebygninger, men 2.Korinterbrev 10:4+5 sier at vi skal rive ned tankebygninger i lydighet mot Kristus. Tanker kan komme av løgner som vi fikk høre som barn eller når vi vokste opp. Jeg ble hjernevasket som barn og i mitt ekteskap og jeg fikk feilaktige bilder av meg selv og av Gud. Det tok lang tid før sannheten fikk ta overhånd og jeg kunne tro at Gud var god og at jeg var ok.

                                    Sannheten frigjør. Løgnen binder. 

I sjelesorg løser vi lenker og bånd. Jeg skriver mer om dette neste gang.

TIL FRIHET HAR KRISTUS FRIKJØPT DEG!

Mor Else