HVORDAN VIL DU AT 2020 SKAL SE UT?

HVORDAN VIL DU AT 2020 SKAL SE UT?

 

Det kan vel ikke jeg bestemme, hører jeg at noen av dere si. Til en viss grad har du rett. Det er visse saker i verden som du ikke har råderett over. Denne verden ligger i den ondes vold og har gjort det siden syndefallet. Jesus kom for å gjenopprette det som djevelen hadde ødelagt. Han bante en vei for oss mennesker like inn til Faderen. Han tok på seg vår synd og sykdom og tok og beseiret den onde. «Nei, nå juger du,» hører jeg noen av dere si. «Vi blir jo syke og mennesker synder hele tiden. Dessuten blir det verre og verre i verden. Det er krangel og krig, umoral og kriminalitet. I enkelte områder råder det lovløshet. Da kan en ikke si at djevelen er beseiret. Jeg synes selv at dette er vanskelig. Jeg aksepterer Guds Ord, men jeg er jo ikke blind.

Mye av problemer ligger i det faktum at Gud har gitt oss en fri vilje. Gud kommer derfor aldri til å tvinge seg på noen og Hans Ord og liv ligger der som noe en må velge. Store deler av verden har ikke forstått hvilket fantastisk tilbud vi har fått av Gud. Vi kan ta imot Jesus som soning for våre synder og akseptere at Jesus har tatt vår sykdom. Vi kan også bruke den autoriteten som Jesus har gitt oss i Hans navn. Djevelen er ikke redd deg og meg, men han vet at Jesus beseiret ham på korset. Bibelen sier at vi skal stå djevelen imot og det kan vi i Jesu navn. Gjør vi det?

Bibelen er full av profetier og noen av dem kommer å gå i oppfyllelse i det året som ligger foran. Andre ting kan vi påvirke. I 1.Timoteus 2 står det at vi skal be for alle mennesker, men først og fremst for konger og alle i ledende stillinger. Da kan vi leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet. Mye ville ha vært annerledes i våre land om vi som er kristne hadde bedt mer for konger og dem i ledende stillinger. Jeg blir veldig lei meg når ulike bønne-bevegelser krangler seg imellom istedenfor å forenes i bønn. Dessuten står det at vi ikke får fordi vi ber feil. Jeg har vært på ganske mange bønnemøter der det ikke har vært noen enhet. Noen roper til Gud og andre skyter piler mot djevelen uten at vi vet hva det blir siktet mot. Djevelen er veldig fornøyd med kaotiske bønnemøter. Han vet at det ikke leder til noe resultat.

Jeg er med i flere bønnegrupper og disse er ikke større enn at vi kan be i enhet. Vi snakker om et bønne-emne før vi går i bønn. Vi kan rope til Gud om hjelp, men vi kan også ta autoritet over den onde. Vi har en kilde som får vite hvilke sataniske planer som er på gang og vi har stoppet saker i bønn før det ble en virkelighet. Vi har innflytelse.

Jeg har fokusert på landet og ledere, men nå vil jeg skrive litt rundt ditt og din families liv i året som kommer. Hva er du fornøyd med i året som har gått? Hva vil du forandre? Noen av dere har drømmer, men du sier at de ikke kan gjennomføres og du har mange grunner til det. Hvorfor kan de ikke det? Om du har helt urealistiske drømmer som ikke er forankret i Guds Ord, så er det en gyldig grunn til at de ikke kan gjennomføres. En venninne av meg fikk en profeti som sa at hun skulle bli landets rikeste kvinne og jeg skulle bli Skandinavias største profet. For det første vil ikke jeg bli stor. Jesus er stor og Han var en tjener.

Be Gud legge ned i deg Hans drømmer for deg som kan oppfylles i 2020.

Hva må du gjøre for at det skal bli en forandring? Mange lever et rutine-liv. De bor på den samme plassen, står opp på samme tid, tar den samme bussen eller toget til jobben og forblir i samme jobb. Barna blir større, men du forventer at de følger deg til det samme stedet for ferie hvert år. Du leser et kapittel i Bibelen hver dag og har satt av en kvarter til bønn. Du går i den samme menigheten og treffer de samme menneskene en sjelden gang. Du har ikke bedt med noen til frelse, men lengter etter et møte der du kunne få se Guds kraft i virksomhet.

Jesus ropte ut når Han hang på Korset: «Det er fullbrakt.» Han har gjort alt klart. Han kan egentlig ikke gjøre noe mere. Han har tatt vår synd og båret våre sykdommer. (Jesaja 53:4+5) Gud har gjort sitt. Det er opp til oss å ta imot eller gjøre forandringer i våre liv slik at det Han har gjort kan bli en virkelighet i våre liv.

Om du vil ha en forandring i ditt liv i 2020, så kan det hende at du må bryte med gamle rutiner. Spør Herren hva du skal gjøre. Er det synd som du må slutte med? Er det mennesker du ikke har tilgitt? Må du søke Herren på en ny måte? Skal du fortsette i samme menighet eller skal du søke en annen der tegn og under er mere vanlig og der Guds-troen får praktiske uttrykk? Skal du begynne å praktisere mere av Guds Ord? Tenk for eksempel på Markus 16 der det står at de troende skal drive ut onde ånder, legge hendene på de syke og mennesker skal bli friske. Kanskje Herren lengter etter at du tok mere tid sammen med Ham. Kanskje også partneren og barna dine ønsker å ha mere tid sammen med deg?

GUD HAR GITT DEG EN FRI VILJE OG DET ER DELVIS OPP TIL DEG HVORDAN DITT LIV OG VERDEN SER UT I 2020.

GODT NYTT ÅR!

Mor Else