HVORDAN REAGERER VI I KRISETIDER?

HVORDAN REAGERER VI I KRISETIDER?

 

Hele verden har blitt snudd opp og ned de siste ukene. Setter vi på nyheter dreier det seg om Corona, leser vi aviser, dreier det seg om Corona viruset. Slik har det vært siden denne epidemien startet i Kina. Hele områder ble avstengt i Kina og befolkningen kunne verken komme ut eller inn av visse regioner. Viruset spredde seg raskt og i dag er hele verden mer eller mindre rammet. I Europa er Italia, Spania og Frankrike verst rammet. Mange land har holdt barna hjemme fra barnehager og høyskoler. Eldre blir anmodet om å holde seg hjemme og landets grenser blir stengt. Det er flere eldre enn yngre som dør av viruset. Noen merker knapt at de har noen symptomer selv om det skulle bevises at de har blitt smittet av viruset. Andre blir veldig syke og må behandles på sykehus. Viruset går spesielt på lungene og en del må legges i respirator. En viss prosent av de smittete dør av sykdommen.

I en del land får en knapt gå ut av sine hjem og en blir isolert hjemme. Folk jobber hjemme med hjemmekontor. I en del land kan en ikke oppsøke frisører, fysioterapeuter eller psykologer. I Sverige der jeg bor har reglene vært mindre strenge selv om vi ikke får lov til å klemme hverandre eller komme nære hverandre. Vi har blitt veldig nøye med å vaske hendene og en finner sprit flasker overalt.

I tillegg til selve viruset, så har verden kommet inn i en boble av frykt og mange går konkurs og verdensøkonomien er i total krise.

Hvordan reagerer du og jeg som kristne? Det vet vi egentlig ikke før vi kommer i krisen. Som sjelesørger har jeg oppdaget at veldig dype sår eller gamle trauma kommer opp. Det kan være følelser som har vært trykt ned i mange år, men nå kan de ikke trykkes ned lenger. Det kan være veldig ubehagelig for den det gjelder, men egentlig helt nødvendig. Det står i Filipperbrevet 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse og da er det bra at vi blir av med det som ikke skal være der. Djevelen vil skape frykt og jeg tror ikke noen av oss er helt upåvirket av det som skjer rundt oss.

Jeg har takket Herren for at jeg har beholdt roen og ikke blitt grepet av frykt. Hver morgen leser jeg salme 91 høyt og erklærer den over meg og min nærmeste familie. Når jeg leser om pest, så sier jeg at Corona ikke skal nå meg eller mitt telt som er et symbol på mitt hjem. Jeg har strøket olje på min ytterdør. I Gamle Testamentet strøk dem blodet på døren for at dødsengelen skulle gå forbi. Jeg tar også ofte nattverd. Da takker jeg for det Jesus gjorde på Korset. (Jesaja 53:4+5) Jeg har ikke isolert meg helt, men jeg holder en viss avstand til andre mennesker og vasker hendene så snart jeg har vært utenfor mitt eget hjem.

Vår tillit til Herren blir satt på prøve i disse tider. Derfor søker jeg Ham mer enn noen gang både for meg selv og andre. Våre kropper er som et tempel for Den hellige ånd og Herren vil fylle tempelet med Sin herlighet. Da må alt annet som er sykt eller urent ut. Jeg opplever at Herren både vil helbrede og befri mennesker i disse tider. Det har lenge vært profetert at mørket skal bli mørkere og lyset skal bli lysere og når det blir mørkt rundt oss, da trenger vårt lys å skinne klarere og lysere enn noen gang. Der er vi nå. Mange lever i frykt både for viruset, men kanskje enda mer for den økonomiske situasjonen. Nå har du et valg:

   Enten så bekymrer du deg eller så søker du Herren og tror på Hans                              

løfter.

Noen profeter sier at denne situasjonen brukes av Herren for å vekke mennesker til å søke Ham. Andre sier at det vil snu nå i midten av april. Jeg tenker at uansett hva som skjer, så er Herren med meg og Han vil at jeg skal ha mitt fokus på Ham. Han har lovet at Han aldri skal forlate meg og jeg har flere ganger opplevd at engler har reddet meg i livsfarlige situasjoner.

Kast dine bekymringer på Herren for Han har omsorg for deg. (1.Pet.5:7)

En kristen dame jeg kjenner ble syk og hun visste ikke om hun var smittet, likevel gikk hun ut blant folk så snart hun følte seg litt bedre. Da ble jeg egentlig sint da jeg syntes det var egoistisk. Vi skal tenke på andre mennesker som kanskje har et mye dårligere immunforsvar enn oss selv. Jeg taler daglig til mitt immunforsvar i Jesu Navn og befaler det å fungere som Gud hadde tenkt. Det er jo skapt for å beskytte oss.

Jeg blir glad når jeg hører om menigheter som samler mat og kjører ut til dem som ikke har penger til å kjøpe mat eller naboer og familie som handler for eldre som sitter i karantene eller syke som sitter i karantene. De som sitter ensomme, trenger kanskje en telefon eller en annen oppmuntring.

DETTE ER EN TID DER VI TRENGER Å VISE HVERANDRE OG VERDEN KJÆRLIGHET!

 

Mor Else