HVORDAN GUD SÅ PÅ MENNESKET FØR SYNDEFALLET OG HVA SOM HENDTE ETTERPÅ.

HVORDAN GUD SÅ PÅ MENNESKET FØR SYNDEFALLET OG HVA SOM HENDTE ETTERPÅ.

 

 

Vi kan lese om hvordan Gud skapte himmel og jord, planter og dyr og alt som levde i vannet. Det begynte med at Gud sa: «Det bli lys!» og det ble lys. Jeg synes det er så fascinerende at ord skaper det som skal bli til. Det sier noe om kraften i Guds Ord. Det har like stor skaperkraft i seg i dag. 1.Mosebok 1:27 sier at Gud skapte mennesket i Sitt bilde. Han skapte det til mann og kvinne. Gud sa at Han var veldig fornøyd med det Han skapte.Jeg synes at det er fantastisk å tenke på at vi er skapt i Hans bilde. Det må bety at det er visse likhetspunkter. Gud er tre, nemlig, Gud Fader, Sønnen Jesus og Den Hellige Ånd. Vi er ånd, sjel og kropp. Adam ble skapt først. Mennesket ble formet av jordens støv og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor og mennesket ble en levende sjel. Kvinnen ble formet av ett av Adams ribbein som ble fylt med kjøtt og formet til en kvinne. Gud velsignet dem og Gud sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden. Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere.» (1.Mos.1:28+29)       Gud vil vi skal være fruktbare, forøke og råde.

 

Gud vil at vi skal forplante oss slik at vi føder barn. Bibelen sier at barn er en velsignelse, men jeg tror ikke at Gud bare tenkte at vi bare skulle bære frukt i form av flere barn, men at det vi foretar oss skal lykkes. Når Gud skapte mennesket, var det uten synd. Det var fullstendig harmonisk. Jeg har sett en film om skapelsen og Adam og Eva var lykkelige. De gledet seg storlig over skaperverket og frydet seg over hverandre. De elsket Herren og hadde samfunn med Ham. De snakket sammen og Herren forklarte dem ting og de tok imot. De kunne spise av alt i hagen utenom ett tre. Det var ingen krangel i hagen.

Jeg har spurt Herren om hvilke tanker Han hadde om mann og kvinne når Han skapte dem. Han svarte og sa at mannen skulle være den som var tenkt som forsørger og som skulle ta det tyngste ansvaret for familien. Kvinnen er rent fysisk skapt som mottaker og hun skulle ta imot mannens kjærlighet og ta imot hans sæd. Han har skapt henne til å bære barnet i maven og til å gi det nyfødte barnet melk. Mannen og kvinnen skulle leve i harmoni og elske hverandre. Det skulle ikke være konkurranse, men en gjensidig respekt. Barna skulle elskes, men også lære å elske Herren. Syndefallet kom så raskt etter at Adam og Eva var skapt så det er nesten vanskelig å tenke seg en verden uten synd, en verden der en ikke behøvde å lære barna hva som er rett og galt.

Eva ble fristet av slangen til å spise av den forbudte frukten og hun fristet sin mann som også åt av den. Øynene deres ble åpnet og de så blant annet at de var nakne. Adam og Eva hadde hatt et fortrolig forhold til Herren, men plutselig ble de redde. De begge skyldte på noen andre for sin ulydighet. Eva skyldte på slangen og Adam på Eva.

 

       Trygghet og tillit ble byttet ut med frykt og skam.

 

Ulydighet hadde kommet inn i mennesket og de var ikke lenger syndfri. Herren drev dem derfor ut av Edens hage og kjeruber med et flammende sverd voktet veien til livets tre, det som de hadde spist av. Resultatet var at jorden ble forbannet. Dette er en meget viktig sannhet som mange ikke forstår verken kristne eller ikke-troende. De tror at Herren er alene på arenaen. Når jorden ble forbannet, så fikk djevelen råderett over jorden. Alt dette kan du lese om i de første kapitlene i 1.Mosebok. Gud var ikke borte, men synden var kommet inn og brutt den nære relasjonen mellom Gud og mennesket. Gud hater synd og denne sto i veien. Det var ikke noe offer som kunne åpne veien igjen før Jesus ble offerlammet som tok bort verdens synd. Vi kommer til å møte mange mennesker i Himmelen som levde i tiden før Jesus. Mange bøker i Bibelen er skrevet av gudfryktige mennesker. Når Jesus hadde fullført Sitt verk på korset, så ble gravene åpnet står det i Bibelen. Det er heldigvis ikke din og min oppgave å vite hvordan Gud dømte den rettferdige og den urettferdige. Etter Kristus står det flere steder i Bibelen at vi skal påkalle Herren og vi skal bli frelst. Romerbrevet 10:9+10 skriver: «For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde skal bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» Dette er et ord som ofte blir brukt når en ber med mennesker til frelse.

Forandret Gud seg eller forandret mennesket seg når det falt i synd?

Gud forandret seg ikke. Han er kjærlig og vil menneskene vel. Han er rettferdig. Derfor får synd konsekvenser. Det står faktisk at syndens lønn er død. (Rom.6:23) Det som skjedde var at synd kom inn i verden og Gud mistet råderetten over jorden. Derfor ser verden ut slik som den gjør. Vi kristne kan ta tilbake det som kom under djevelens herredømme. Den nære relasjonen til Faderen ble brutt, men vi kan i dag gå like inn til Faderen på grunn av Jesus som åpnet veien ved sitt blod.

Vi behøver ikke gå mange kapitler ut i Bibelen for å se konsekvensene av synd. Misunnelse kom inn og Eva og Adams sønn Kain tok livet av sin bror Abel på grunn av dette. Syndens konsekvens er i sannhet død. Syndene ble så mange og så store at Gud faktisk angret på at Han hadde skapt dem. Vi kjenner til historien om Noah som ble spurt om å bygge an ark. Han holdt på med dette i årevis og ble spottet for at det ikke skjedde noe. Han advarte menneskene og ba dem om å vende seg mot Gud. Jeg føler at vi gjør det samme i dag, men mange vil ikke høre og det ville de heller ikke da. Gud reddet Noah og hans kone og sønnene med hustruer. Det skulle tas med en han og en hun av alle dyr. Gud lot det komme en vann-flom som dekket hele jorden, men Noah, familien og dyrene ble reddet. Menneskene var advart, men dommen kom på grunn av deres ulydighet.

Gud behøvde ikke å straffe før synd kom inn i verden.

 

Det virket nesten som om Gud var overrasket over hvor stor synden ble og dens konsekvenser siden Han angret seg. Han selv er syndfri og Han kjenner ikke til synd. Det er en verden som er ukjent for Ham da alt er perfekt i Himmelen. Dessverre har Han sett syndens ødeleggelser og samfunnet mellom Gud og mennesket var brutt helt til Jesus gjorde det mulig for menneskene å ha en nær relasjon med sin Far og Skaper. Gud lengter etter oss og derfor beskriver Bibelen hvordan Gud har det når vi leser Lukas 15 om den bortkomne sønnen. Gud står der med utstrakte armer og venter på oss. Når vi kommer til Ham, blir det fest. Det står jo skrevet at det blir fest og glede i Himmelen når en blir frelst.

 

Gud er en god Gud og Han har gitt oss alt i Jesus Kristus.

 

Det står i Efeser-brevet 1:3 at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Det står ikke litt, men all. Det samme står det når det gjaldt Jesus. Han helbredet alle som var syke. (Mat8:16). Han gjør derfor ikke forskjell på folk. Vi har masse med løfter om hva Gud vil gjøre for oss, men ofte så glemmer vi dem eller bekjenner hva djevelen gjør. La oss ta imot alt Gud vil gi oss i sin kjærlighet.

 

TAKK JESUS AT DU GJENOPPRETTET DEN BRUTTE FORBINDELSEN TIL GUD!

 

Mor Else