HVORDAN BER VI I TIDER AV FORVIRRING OG KAOS?

HVORDAN BER VI I TIDER AV FORVIRRING OG KAOS?

 

Jeg synes at vi lever i slike tider nå. Selv blant kristne er det veldig ulike synspunkter og noen profiterer det ene og så er det andre som profiterer det motsatte. Gud er ikke forvirret og Han sier ikke to motsatte ting, så noe må være rett og noe må være galt.

Vi kan for eksempel nevne Corona. Rundt påsketider var det en del som profiterte at den ville minke og til slutt opphøre snart. Mange av oss ønsket at det skulle bli slik, men det har ikke blitt slik. Nei, det har aldri vært så mange syke som nå i mange land. Mange land har kommet med så strenge restriksjoner så folk får en følelse av at de knapt kan gjøre noe. En del får ikke treffe noen utenom dem de bor med. Andre kan ikke ha noen fester med flere enn fem stykker. I en del sammenheng er munnbind påbudt og en blir straffet om en ikke bruker det. I Norge må en bo på et karantene hotell om en kommer fra utlandet og ikke har bolig i Norge. Håndvask og avstand er ikke nok lenger.

Forrige tirsdag var det valg i USA. Mange profiterte at president Trump skulle vinne, men i går ble Joe Biden utropt som den nye presidenten i USA. Det går rykter om valgfusk mens andre strømmer ut i gatene og jubler over Biden. Presidentvalget i USA har til en viss grad påvirkning på hele verden og mange har bedt mye for dette valget. De har sett på hvem som står opp for Israel og hvem som vil redusere abort. Andre ser på helse og økonomi og mange er opptatt av miljø spørsmål.

Jeg synes mye av dette er vanskelig da mye av det som blir profetert ikke går i oppfyllelse. Hvem skal en kunne stole på? Hvordan skal jeg be? Det står at Den Hellige Ånd skal være vår Hjelper. Jeg ber virkelig Han om å veilede meg til å be rett. Det står i Bibelen at vi ikke får fordi vi ikke ber rett. Når jeg ikke vet hvordan jeg skal be så ber jeg slik: «Skje Din vilje på jorden, så som i Himmelen.» Jeg vil at Guds vilje skal bli manifestert her på jorden. Jeg vet nemlig at Hans vilje er sann og rettferdig. Han vet også hva som er best for oss mennesker. Min vilje kan være under innflytelse av kjøtt og demoner, men Hans vilje er ren. Jeg kan ikke be feil når jeg ber ut Hans vilje. I «Fader Vår» så ber vi også om at Hans rike skal komme. Vi kristne kan trenge bort deler av satans rike ved våre bønner, ved vår atferd og vår evangelisering. Det er jo satan som styrer denne verden på grunn av syndefallet. Om det ikke hadde funnet noen kristne, så ville hele verden ha ligget i mørke.

 

I 1.Timoteus 2:2 oppfordrer Paulus oss til å be for konger og alle i ledende stillinger slik at vi kan leve et fredelig liv i gudsfrykt og verdighet. Det står ikke at vi bare skal be for dem vi holder med eller liker, men alle. Derfor skal du be for den presidenten som blir valgt i USA eller den som er leder i ditt land. Vi vet at Herren kan avsette konger, men du er kalt til å velsigne og ikke forbanne.

Jeg vet at bønn har forandret områder og land når de kristne har kommet sammen for å be og faste. Vi har sett filmer kalt «Transformation» Det som kjennetegnet forandring var utholdenheten i bønn og en del ganger faste. Det var områder der jordbruket ble helt forandret. Kriminaliteten gikk ned og mennesker ble frelste. De fikk syndenød, noen ganger uten at noen preket om omvendelse. Jeg tror det er vi kristne som er ansvarlige for våre steder og for vårt land.

Noen ganger skal vi proklamere sannheten og vise verden omkring oss at vi er mennesker som tror og praktiserer kjærlighet. Vi skal rope til Gud for hjelp. Andre ganger skal vi gå i åndelig krig og erklære krig mot den onde. Jesus har gitt oss lov til å bruke Hans navn og Hans autoritet til å stoppe fienden. Djevelen vet at han ble beseiret ved det Jesus gjorde på Korset. Det står i Kolosserne 2:15 at Jesus kledde makter og myndigheter nakne og gjorde dem til spott og spe. Djevelen tester grenser hele tiden og han fortsetter å ødelegge så mye han bare kan om vi ikke stanser ham. Jeg holder på med befrielse og jeg befaler djevelen å forlate mennesker i områder der han har herjet. De jeg ber for må ha et ønske om å bli fri og noen ganger må de bekjenne synd om djevelen har kommet inn gjennom synd. Andre ganger må de tilgi før djevelen slipper taket. Åndelig krigføring er nødvendig i disse dager.

I Markus 16 står det at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Når vi ber for andre mennesker, så går vi inn en forbønnstjeneste. Mange hadde ikke blitt frelst om ikke en i familien hadde bedt for dem. Noen ganger kan det ta lang tid, men bønner blir hørt og vi får bønnesvar.

Jeg tror at kaos og forvirring egentlig er et tegn på at vi kristne ikke har bedt rett og ikke vært utholdende nok. Vi må derfor søke Gud og rope til Ham om hjelp. Når en ber i tunger, aktiveres ånden i en og en uttrykker rette bønner. Bruk det bønnespråket som Herren har gitt deg.

BE, SÅ SKAL DU FÅ!

Mor Else