HVA HAR DU I RYGGSEKKEN DIN, DEL 2

HVA HAR DU I RYGGSEKKEN DIN?

Del 2

Forrige gang skrev jeg om hva et barn kunne være født med og hvordan ryggsekken kunne fylles med tunge stener om det var krangel eller utrygt hjemme. Jeg nevnte forskjellige normer hjemme og i barnehagen som et problem og mobbing av andre barn, men også av lærere. Det blir som stener som legges ned i ryggsekken. Jeg nevnte at ord kan bli som varige forbannelser om de ikke blir brutt. I nesten alle sjelesorg- samtaler går vi tilbake til arv eller barndom for å finne roten til det problemet personen har i dag. Om en ikke har fått hjelp i barndommen, så vil problemene vokse seg større slik at neste ryggsekk blir større og tyngre enn den første.

Forkastelse og angst finnes i svært mange ryggsekker. Forkastelse kan ligge som en forbannelse over familier eller barnet var ikke ønsket, men ble ikke abortert bort. I begge disse tilfellene så er en født med en ånd av forkastelse. Denne kan ha flere grener eller armer da den kan influerer mange områder av ens liv. Min mamma var mentalt syk og hun var redd for å ta på meg. Det gjorde jo at spesielt kroppen min opplevde å ikke være ønsket. Det igjen åpnet for sykdommer som ble et middel til omsorg. Jeg kan forsikre deg om at disse tingene er brutt for mange år siden. Jeg har i det siste hørt om barn som opplever seg oversett da en av deres søsken har en sykdom som krever mye oppmerksomhet. De har måttet klare seg mye alene, men har lengtet etter mamma og pappa som ikke hadde tid. Vi kan forstå foreldrene, men et lite barn føler på savnet og tenker ikke rasjonelt. Barn kan oppleve forkastelse både på førskolen og på skolen av både de voksne og barna. Et mobbeoffer er jo forkastet. Voksne kan oppleve forkastelse både i menigheten og på jobben. Personlig har jeg opplevd mere forkastelse av kristne enn av de ute i verden. Noe bygger nok på misunnelse og sjalusi og noe på en manglende forståelse for undervisningen om demoner og helbredelse. Forkastelse kan lede til lav selvfølelse og til at en forkaster seg selv. Det siste kan i ytterste konsekvens lede til selvmord. Er det ikke fantastisk at vi har en Gud som har utvalgt oss og som aldri forkaster oss. Han er for oss og Jesus sier at ingen ting kan skille oss fra Hans kjærlighet. (Rom. 8:35)

Angst er et annet stort problem som går igjen hos mange. Det kan også være arvet eller det kommer som et resultat av det en har opplevd. Om mammaen var engstelig og urolig under svangerskapet, vil det påvirke fosteret. Om det var mye frykt i familien, kan barnet være født med angst. Bibelen sier at vi ikke har fått en ånd av frykt, så angst og frykt kan derfor være ånder. Angstproblemer vil øke med årene dersom det ikke får hjelp som barn. En kan ha angst for mennesker eller for spesielle ting som det å fly eller for edderkopper. Noen er redd for å lese høyt eller gjøre noe som setter fokuset på en selv. Det er det vi kaller prestasjonsangst. Noen ganger blir angsten så sterk at det påvirker kroppen som enten svetter eller en får problem med pusten. Andre får smerter i kroppen av for store spenninger.

                       La ikke frykt og angst å bli sjefer i ditt liv.

Som kristen har du fått Jesu navn og det kan du bruke til å stoppe angsten. Du kan også få hjelp til å kaste ut den eller få redskap til å komme over den. Guds Ord kan hjelpe deg til å ta autoritet over angsten.

Noen barn blir misbrukt som barn. Det være seg psykisk eller seksuelt. Da har de med seg tunge stener i ryggsekken. Om dette har skjedd av voksne som har en nær relasjon til barnet, blir skadene enda større. Jeg har hatt kvinner i sjelesorg som er misbrukt av sin egen far. De får problem med skam og de kan få problemer med sex i ekteskapet. Det er også en fare for mistillit til mennesker. Kan du se hvordan sten på sten blir lagt i den større ryggsekken?

I ungdomstiden blir jevngamle mer og mer viktig. Det er derfor veldig viktig å velge rette venner. De som har fått problemer med alkohol, stoff og sex, begynte som oftest i tenårene. Sekken blir tyngre og tyngre.

Jeg hører av og til mennesker som lengter etter å gifte seg si at bare de blir gift, så vil livet bli lettere. Dette er en stor løgn fra djevelen. Du får en ryggsekk til. Om partneren ikke har tømt sin egen ryggsekk, så får dere begge to istedenfor en. Sannsynligheten taler derfor for at dere får problem i ekteskapet som dere trenger hjelp til å løse.

                         Søk hjelp før problemene blir for store.

Dine barndomsproblemer kan påvirke din skolegang, relasjoner, arbeidssituasjoner, valg av yrke, ekteskap, Gudsforhold etc. Når du får et problem som voksen, be Den Hellige Ånd om å lede deg til roten til problemet, da det oppsto. Om du bare løser det som skjedde i dag, så vil det kunne komme igjen senere. Både Gud og jeg vil at du skal få varig hjelp, ikke bare en krise-løsning. Jesus tok hånd om synd, sykdom, forbannelser og djevelen på Korset. Vi kan løpe kristen-løpet mye bedre uten en tung ryggsekk.

TØM RYGGSEKKEN MED GUDS HJELP!

Mor Else