HVORDAN HOLDER VI FAST PÅ SANNHETEN I EN TID AV FORVIRRING? – Del 2

Jeg avsluttet den første delen med å si at Guds Ord er vår høyeste autoritet. Det er den som representerer sannheten. Nå vet jeg at Ordet kan tolkes da alt ikke er like tydelig og vi må be Den Hellige Ånd om veiledning når vi leser Ordet. Jeg vet at det er mange ufrelste som har blitt frelst ved å lese Bibelen. Ordet er nemlig levende og skal ikke vende tomt tilbake. Vi som er frelste, har Den Hellige Ånd som vår hjelper når vi leser Guds Ord.

Jeg skrev forrige gang om at kjente karismatiske predikanter fra tros-bevegelsen går over til katolisismen. Mange av tilhengerne gjør det samme. Dette tyder på at en ikke er grunnfestet i Ordet.

Det har i mange land vært en diskusjon om en skal vie homofile og mange land har godtatt lover som pålegger prester å vie to av samme kjønn. Jeg er ikke imot homofile. De er høyt elsket av Herren. Han ga faktisk sitt liv for dem, men Bibelen taler strengt imot homofili. Du kan lese Rom.1:27 og 1.Kor.6:9. Jeg tror ikke det er lett å oppdage at en blir tiltrukket av sitt eget kjønn og det er flere årsaker til at det blir slik, men kom ikke til meg å si at Gud har skapt oss slik. Det står i 1.Mos.1:27 at Han skapte dem til mann og kvinne og de to skal bli ett. Jeg tror at det er åndsmakter som står bak homofili og at det er mulig å få hjelp blant annet gjennom befrielse. En må først se at Gud ønsker at en mann skal gifte seg med en kvinne og omvendt. Deretter må en bekjenne det som synd. Jeg forstår at det er en prosess og at det kan ta tid å endre både følelser og tankesett.. Samtaleterapi sammen med Guds helbredelse kan gå hånd i hånd. En trenger ikke å bli møtt med fordømmelse, men med kjærlighet. Likevel må en holde fast på Guds ord som kaller homofili for synd. Her må vi skille synden fra synderen. Jeg vet om kirkesamfunn som har gitt fra seg vigselsretten slik at de ikke skal bli tvunget til å vie homofile. Det er jo bedre at to homofile lever i et forpliktende forhold til hverandre istedenfor å ha mange seksuelle forhold, men Gud har ikke skapt oss til å være bare mødre eller bare fedre. Et barn trenger en mor og en far. Gud vil ha sunne familier.

Nå er jeg den første til å innrømme at det skjer fryktelig mye synd blant heteroseksuelle, så vi må ikke sette det ene opp mot det andre.

Guds Ord sier at sex hører ekteskapet til, et ekteskap mellom en mann og en kvinne.

Mange som kaller seg kristne lever i dag i samboerforhold. Hva er forskjellen mellom et ekteskap og et samboerforhold? Ekteskapet er innsatt av Gud. (Heb.13:4, Ef.5:5) 1.Kor.7 omhandler mye om ekteskapet. Det er en pakt som er inngått mellom to som lover hverandre troskap og som lover å være sammen uansett omstendigheter. Et samboerforhold er mindre forpliktende og det hører ikke til Guds ordninger. Nå er det svært vanlig å bli skilt, men det var ikke det som var tenkt fra Guds side. Bibelen sier at det som Gud har sammenføyet, skal ikke mennesker bryte. Som kristne bør vi søke Herren å vise oss hvem vi skal gifte oss med og en må gifte seg før en har sex. Det er Herrens ordninger og de er laget for vårt beste. Vi blir nemlig ett med den vi har sex med. Sex er ikke bare en fysisk handling, men du forenes med et annet menneske. Jeg har brutt mange bånd der noen har hatt mange seksuelle relasjoner.

I en tid av moralsk oppløsning, må vi kristne holde fast på Guds Ord og ordninger.

Jeg vet at noen vil synes at jeg er streng og pietistisk. Jeg har ikke alltid gjort det som har vært rett og jeg har måttet bekjenne synder og jeg har angret på ting jeg ikke skulle ha gjort. Likevel må jeg holde opp sannheten i denne tid av forvirring. En blir ikke lykkelig ved å lefle med sannheten.

Kan vi kristne ta abort? Mitt svar er nei. Gud er Skaperen. Han har skapt livet og vi kan ikke drepe liv. Det står allerede i de ti bud. Et foster har liv i seg fra unnfangelsen uansett hva mennesker sier. Et foster er ikke en død celleklump. Om du går inn på et sykehus her i Sverige, så tar de livet av et foster som er like gammelt som det barnet som er for tidlig født i rommet ved siden av.

Vi har ikke lov til å drepe!

Bibelen skriver mye om at det kommer forførelser og Matteus 18:6 sier at om en forfører en av disse små som tror på Meg, så hadde det vært bedre om en kvernstein ble hengt rundt halsen hans og at han ble druknet i havets dyp. Jeg blir kvalm når jeg hører en prest si til et bitte lite barn at det blir frelst i dåpen. I min Bibel står det at den som tror og blir døpt, skal bli frelst. (Markus 16:16) I mitt hjemland Norge var den Lutherske kirken statskirke helt til nylig og de fleste i Norge ble lurt til å tro at de ble frelst gjennom dåpen. Barnedåpen ble garantien for å komme til himmelen. En liten baby kan ikke tro. Det står ingen ting i Bibelen om barnedåp. Det står at Kornelius og hele hans hus ble døpt og da antar noen at det også var barn i familien.

Jesus velsignet de små barna og det skal også vi gjøre.

Mange av de emner du nå tar opp er ikke noe spesielt for denne tiden vi lever i sier noen av dere. Det er helt rett, men jeg har notert meg at kjente tros og pinsepredikanter har skiftet sitt syn fra voksen dåp til barnedåp. Abortspørsmålet kommer opp med jevne mellomrom. Jeg tror at vi alle må bli tydelige på hva Guds Ord sier. Det er mange advarsler i Bibelen om hva som kommer til å skje i de siste tider. Vi kan lese 2.Timoteus 3. Jeg synes at jeg kjenner igjen mye av det han skriver. Det skal bli harde tider, menneskene skal elske seg selv, elske penger, skryte, bli stolte, spotte, bli ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, baktalere, uten selvtukt og uten kjærlighet til det gode. Det blir en ytre form for gudsfrykt, men mange skal fornekte dens kraft. Godtroende kvinner skal bli lurt inn i synd. Jeg har hørt om pastorer som vil ha sex med kvinner i India og sier til disse som mangler kunnskap at da får de en gudesønn. I 2.Tim.4:2 står det: «Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og undervisning.» Det står videre at mennesker skal søke det som klør dem i øret. De kommer også til å vende seg bort fra å høre sannheten. Hvordan forholder vi oss til alt dette? Vi kan si at det ikke gjelder oss. Vi kan gi oss inn i diskusjoner. Jeg tror at hver og en av oss må søke sannheten i Ordet. Vi må leve nært til Herren og la Hans liv som er på innsiden få forvandle oss. Det står at vi ikke skal ha avguder og vi må følge Jesus og ikke mennesker. Vi må våge å bli upopulære. Vi kan ikke kompromisse med sannheten. Det står at vi skal be uavlatelig. Vi som taler i tunger, bør bruke dem mye. Vi blir lik den eller det som får vår oppmerksomhet. Hvem omgås vi med? Hva bruker vi vår tid til? Mitt råd er:

FEST DINE ØYNE PÅ JESUS!

Mor Else