GLEDEN I HERREN ER VÅR STYRKE!

GLEDEN I HERREN ER VÅR STYRKE.

 

Det står så i Nehemja 8:10. Nehemja var kalt av Herren til å lede en gruppe tilbake til Jerusalem fra Babylon. Han skulle bygge opp muren igjen og det førte til mye strid. Han skulle vokte muren, men også arbeide.

Jeg var for noen dager siden på et bønnemøte. Jeg bor i Sverige og vi bruker å be for Sverige og de forskjellige tingene som rør seg i Sverige. Moralen i Sverige er generelt dårlig og det har vært totalt kaos i det politiske liv i de siste månedene. En del kristne ber mye og mange kristne sover. Det er lett å se alt det negative som ikke er bra og som ikke fungerer. Dette har opptatt en del av oss, men på denne dagen ville Herren løfte oss ut av jammerdalen. Han ville at vi skulle slutte med å akke og stønne. Han ville ha oss på et høyere plan med blikket festet på Herren. Han minte oss på at djevelen ville stjele vår styrke som er vår glede. Det skjedde meg så sent som i dag da jeg oppdaget flere feil på bilen min som jeg ikke helt hadde forventet meg. Det innebærer en del utgifter jeg ikke hadde tenkt meg og ekstra turer til servicestedet. Jeg hadde igjen et av nesten daglige valg: Ville jeg bli lei meg og begynne å klage eller ville jeg takke for at jeg bor i et land der jeg kan få hjelp? En bil blir jo slitt og det er ikke unaturlig at deler må byttes. Halleluja, det blir bra. Jeg skriver at dette er en del av våre daglige valg. Jeg tror nemlig at vi daglig møter situasjoner som kan få oss til å bli nedstemt og lei oss.

 Jeg vil heller være glad enn sur.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for meg er det ikke noe som kommer av seg selv. Jeg må bestemme meg for hvordan jeg møter situasjonene i hverdagen. Selv i vanskelige situasjoner har Gud gitt oss en fri vilje til å velge det positive, livet eller døden. Jeg husker når mannen til søsteren min døde, så viste jeg selvfølgelig sympati og kjærlighet, men likevel sa jeg: «Du må nå velge å leve til tross for sorgen.» Hun valgte livet og når hun flere år senere ble 80, så sa hun at hun feiret livet til tross for at hun var syk. Skulle hun ikke få lov til å sørge og gråte? Jo, selvfølgelig skulle hun få det, men hun skulle ikke bli liggende i en grøft og bare kjenne på hvor vondt og vanskelig det var. Mange ganger så dør en mann eller en kvinne nokså snart etter partneren er død. De har kanskje ikke valgt livet. Jeg er ikke kategorisk, så jeg sier kanskje.

Jeg har tidligere spurt om hvor vi har vårt fokus. Om vi bare ser det negative, så gir vi djevelen alt for mye oppmerksomhet. Da blir han fornøyd, men vi blir misfornøyde. Vi mister gleden og vi mister kraften. Ser vi på Jesus, på hva vi har i Ham, hva Han har lovet oss, så blir vi takknemlige og glade. Jeg tror ikke at vi skal bli som strutsen som graver hodet ned i sanden. Alt for mange kristne vil være åndelige blinde. Vi skal vite hva som pågår. Vi skal be og vi skal kjempe mot den onde, men vi skal gjøre det i Guds kraft og vi skal vite at vi er over og ikke under. Vi er hode og ikke hale. Hva vi enn gjør, gjør vi ut ifra at vi har vært med Herren først. Det står i Johannes 3:29 at brudgommens venn gleder seg når han hører brudgommens røst. Blir vi glade når vi er sammen med vår Brudgom, Jesus Kristus? Blir vi glad når vi hører Hans røst? Er du sammen med Ham fordi du synes at du må? Da har du et feil bilde av Gud og et feil bilde av Jesus. Da ser du kanskje ikke på gleden i Herren som din styrke. Du tror kanskje at det å være kristen er kjedelig. Du tror at Han kommer til å nekte deg alt som du liker. Hvilket bilde av Gud.

I Matteus 6 står det at vår Far i himmelen bryr seg om hva vi skal kle oss med og hva vi skal spise. Han vet hva vi har behov av før vi forteller Ham det. Det står i Filipperbrevet 4:19 at Herren skal gi oss alt hva vårt hjerte begjærer. Lyver Bibelen eller kan vi stole på at det er sant? Hvorfor det noen ganger tar lang tid før jeg ser bønnesvaret, kan være avhengig av min vantro, hva jeg sier, om jeg har bedt etter Guds vilje eller demonisk motstand eller andre omstendigheter.

Brudgommen elsker oss og vil være sammen med oss. Elsker vi Ham? Kanskje vi trenger en fornyet forståelse av hvem Han er. Når du skal gifte deg, snakker du som oftest pent om din blivende make og du lengter etter bryllupet, kanskje ikke så mye bryllupet i seg selv, men det å få dele livet med den du er glad i. Vi er også invitert til bryllup. Snakker vi om Brudgommen? Ser vi fram imot bryllupet? Dette skulle gjøre oss glade og gi oss et positivt fremtidsperspektiv.

Må jeg tenke på Gud for å være glad siden det står at gleden i Herren er vår styrke? Selvsagt får jeg ingen styrke av å glede meg over opplagt syndige ting. Skulle du velge å være utro eller å drikke deg full, så er ikke det en glede i Herren. Derimot så tror jeg vi skal kunne glede oss over naturen, musikk, gode samtaler med andre, et hyggelig restaurant-besøk osv. Vi må ikke bli religiøse der en maler alt som synd, men Herren vil at vi skal se etter det vi kan takke Ham for. Jeg hører ofte vitnesbyrd fra mennesker som har opplevd små mirakler i hverdagen. Det kan være så banalt som at de fikk kjøpe noe billig som de ønsket seg.

GLED DEG OVER DE SMÅ OG STORE MIRAKLER I HVERDAGEN!

 

Mor Else