FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN ER OSS GITT!

FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN ER OSS GITT!

 

 

Julen nærmer seg med stormskritt og for oss kristne skulle det være en høytid der Jesus kom i sentrum. Vi feirer jo fødselsdagen Hans. Jeg er så glad at du kom til denne jord Jesus og var villig til å forlate herligheten i Himmelen hos Faderen. Jeg forstår ikke helt hvordan du som var hos Faderen kunne bli et lite frø i Marias mage, men aksepterer det som et stort under. Er også takknemlig til Maria som var villig til å bære Jesus til tross for at hun helt sikkert ble foraktet da mange trodde at hun hadde hatt et seksuelt forhold til en mann. Fortsatt er det mange som ikke vil godta at hun ble befruktet av Den Hellige Ånd. Det virker som det er lett å avvise det en ikke forstår.

Tilbake til tittelen. Den er tatt fra Jesaja 9:6. Jeg siterer hele verset: For et Barn er oss født, en Sønn er gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Dette er en av veldig mange profetier om Jesus. Gud hadde planlagt at Jesus skulle komme til jorden som et menneske og profetene hadde fanget opp dette mange, mange år før det skjedde, kanskje uten helt å forstå alt det innebar. Han ble så betydelses full at kong Herodes ville ta livet av Ham mens Han var en liten baby. Djevelen forsto at noe stort var i gjære når Jesus kom til jorden og han ble redd. Djevelen brukte Herodes som drepte alle guttebarn som var to år eller yngre. Det han ikke visste var at Josef som var mannen til Maria hadde blitt advart i en drøm av en engel og han tok med seg Jesus og Maria til Egypt. De bodde der til Herodes var død. I Hosea 11: 1 står det: « Ut fra Egypt kalte Jeg Min Sønn.»

 

I mange land feirer en advent i fire uker før julefeiringen. Advent betyr at noe skal komme som er betydningsfullt, noe som en har ventet på. For meg blir dette litt feil da Jesus allerede har kommet. Han kom for ca. 2014 år siden og jeg feirer nå julen i takknemlighet for at Han kom. Derimot lever jeg i en konstant advents tid for Hans neste komme. Jesus skal komme igjen. Han skal hente Sin brud som er oss som er frelste og vasket i Lammets blod. Jeg har ikke noe imot å tenne lys og bruke disse ukene som en forberedelse for julen, men åndelig sett blir det helt feil for meg.

 

                               Han har kommet og skal komme igjen!

 

Dessverre er det mange som ikke vet hvorfor vi feirer jul. Det er julenisse, lys, gaver og mye godt å spise. Det er mange land som har mange fine tradisjoner forbundet med tiden før og under julehøytiden, men Jesus blir enten til et lite barn som ligger i en krybbe eller så blir Han ikke nevnt i det hele tatt. På engelsk er Han i hvert fall innbakt i ordet jul, nemlig Christmas. Kristus heter Christ på engelsk. Hvordan skal vi bringe Jesus tilbake til julen slik at mennesker kan forstå hvorfor vi har denne feiringen? I India som jeg kjenner godt, blir nettopp julen en tid der de evangeliserer mer enn noen gang. India er jo ikke et kristent land og mange steder kan det være farlig å evangelisere åpent, men under denne tiden ser Hinduene mer mellom fingrene med det. Det blir arrangert store fester der en inviterer med seg ufrelste og en gir gjerne en liten gave og litt kristen litteratur til ufrelste naboer. Kristne julesanger blir sunget og en markerer julen som en kristen høytid.

 

Julen er Jesus!

 

Mange forbinder julen med mat, gaver og familiehygge. Vi blir litt mere rause og flere organisasjoner samler inn både penger og klær for å dele ut til dem som ikke har så mye. Flere steder blir det arrangert fest for de som er ensomme og bruker å sitte alene på julekvelden. Nettopp ensomme mennesker sliter psykisk i julen. Da blir savnet etter noen nære ekstra stort. Tenk om de kunne finne Ham som sier: «Jeg vil aldri forlate deg.» Vi som er kristne trenger også å bli minnet om at Han ikke er langt borte, men bor i oss og vil ha samfunn med oss. Vi kan kjenne oss ensomme selv om vi er sammen med mange mennesker og da trenger vi å huske på at Jesus ikke har forlatt oss. Ham kan vi snakke med hele døgnet.

 

Jesaja 55 har som overskrift i min Bibel: Guds Messiasrike gir frelse uten betaling. Det begynner slik: Hør, alle dere som tørster, kom til vannene! Den som ikke har penger, kom, kjøp og et! Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk.» Dette kan sammenliknes med Johannes 4:14 der Jesus sier til den samaritanske kvinnen: Men hver den som drikker av det vannet Jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram evig liv.» Den samaritanske kvinnen forsto ikke hva Jesus mente og det er ikke sikkert at alle forstår det i dag heller. Jeg tror det taler om den ånd som bor i oss som har tatt imot Jesus. Der har vi kilden til alt liv. Det er så lett å identifisere seg med det som en ikke får til og alt det negative. Følelsene og tankene våre vil gjerne styre våre liv, men de er ikke stabile. Det foregår faktisk en krig der. Vi må ofte ta autoritet over både tankene og følelsene våre og vi må befale dem å underlegge seg sannheten som er Guds Ord.

 

Det står at Jesus er fredsfyrste. Det betyr ikke at Jesus bare skaper fred. Jesus er Sannheten, så Han kompromisser ikke med det som er sant og ekte. Hvis mennesker vil at Han skal godta synd og si at det er ikke så farlig, så gjør ikke Jesus det, men Han sier at dersom vi synder, så skal vi bekjenne våre synder og da er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1.Joh.1:9) Når vi igjen blir vasket hvite som snø, så gir det oss fred, fred som overgår all forstand. Jesus har tatt vår synd, men Han sier også at vi skal kaste alle våre bekymringer på Ham. (Mat.6:25-34) Det er da utrolig mye Han vil bære for oss. Tenk deg at Han tok all vår synd og nå sier Han at Han skal ta alle våre bekymringer. Når jeg ser meg omkring, så er det ingen liten bekymrings sekk som jeg legger på Ham. Vi må passe oss så vi ikke tar bekymringene tilbake. Jeg tror ikke at det er bare jeg som gjør det av og til. Vi skal hjelpe Herren til å løse problemer som vi egentlig ikke klarer å løse, men som vi prøver på likevel. Jesus vil jo gi oss fred og Han vet at bekymring skaper ufred. Vi må forstå at frykt og uro kommer fra feil kilde og er noe som Herren vil løse oss fra. Forstår vi kilden, så er det kanskje lettere ikke å identifisere seg med frykt og bekymring.

 

Jesus er fredsfyrste. Han gir oss evig fred!

 

Når Jesus ble født, så ble Han født i en stall. Det var ingen pomp og prakt, men hele universet reagerte på dette historiske øyeblikk. Gjeterne som var på marken ble redde da en Herrens engel sto foran dem og Herrens herlighet strålte rundt dem. Like etter kom mange flere engler og de lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene! (Luk.2:14) En stjerne ble stående over der Jesus var slik at både gjeterne og senere de vise menn skulle vite hvor de kunne finne Jesus.

 

En konge var født, en konge som gav Sitt eget liv for å redde menneskene fra døden.

 

 

ÆRE VÆRE HERREN I ALL EVIGHET OG GRATULERER MED DAGEN!

 

 

Mor Else