ER DU VILLIG TIL Å GÅ IGJENNOM TRANGE PASSASJER?

ER DU VILLIG TIL Å GÅ IGJENNOM TRANGE PASSASJER?

Jeg hørte en pastor tale om trange passasjer for noen dager siden. Da tenkte jeg på hva et barn må gå igjennom for å bli født inn i denne verden. Det er en smertefull prosess for både mor og barn, men helt nødvendig for at det skal bli en fødsel. En del ganger blir barnet tatt med keisersnitt, men de sier at det er bedre for barnet å gå igjennom den trange passasjen. Går ikke noe mere inn i dette da jeg vet for lite om det.

Vi er fremdeles inne i en Corona tid selv om det ser bedre ut i en del land. Jeg fikk at denne tiden var som en trang passasje, men ut av den skulle det komme mange barn. I Sverige kaller vi en fødeavdeling for «BB». Det ble sterkt for meg. Vi må be mye for at det skal bli barn og vi må være villige til å gå igjennom trange passasjer.

Bibelen taler mye om lidelser og vi bør være villige til å lide for Kristus og evangeliets skyld. Det er viktig å skille mellom de lidelser vi skal bære og de lidelser som Jesus allerede har tatt på seg. Jesaja 53:4+5 beskriver hva Jesus gjorde på Korset. Han tok all vår synd og all vår sykdom og Kolosserbrevet 2:15 sier at Jesus avvæpnet makter og myndigheter. Vi behøver derfor ikke betale for vår egen synd eller straffe oss selv. Vi lider heller ikke for Kristus når vi er syke. Hvis sykdom er sendt for å lære oss noe, så ville ikke Jesus allerede ha båret det og sagt at vi har legedom i Hans sår. Djevelen trenger seg inn overalt han får en mulighet, men vi kan stoppe ham i Jesu navn. Matteus 11:29 og 30 sier at Hans åk er lett og det er nyttig. Djevelen vil legge på oss tunge åk. Dersom du opplever at du har et åk som er nesten umulig å bære, så er jeg ikke sikker på at det kommer fra Herren.

Hva er en trang passasje? Husker du historien om den rike, unge mannen? Vi leser om ham i Matteus 19. Det var en gudfryktig mann som Jesus møtte. Han holdt loven, men når Jesus ba ham om å gi bort hele sin rikdom, svarte han nei. Jesus løp ikke etter ham og sa at Han ikke mente alt. Nei, Jesus forlot ham. Denne mannen hadde ikke forstått at Herren ikke er en hård mann og at han ville bli mektig velsignet ved å være lydig å gi alt. Når en taler om en trang passasje, så må en kanskje ofre noe for å få noe som er mye bedre. Dersom du har vært avhengig av stoff eller alkohol, så har de fungert som en form for krykke eller som en dårlig trøst. Når du skal bryte med avhengigheten og lære deg til å leve uten, så går du inn i en tøff tid. Du kan få abstinens og abstinens symptomer. Det kan til og med være smertefullt. Hvorfor gjør en dette? En vil bli fri og frisk. Både stoff og alkohol er farlig for kroppen. De er gift stoffer. Jeg vet ikke hvor lang passasjen er eller hvor lang tid det tar å komme seg igjennom den, men sluttresultatet blir bra.

Når Gud kaller oss til en oppgave, så vil Han ofte teste oss før vi går inn i den. Han tester oss ikke med sykdom for den har Jesus båret på Korset, men hva er vi villige til å ofre for Ham? Er vi villig til å legge ned vårt eget? En del misjonærer er så avhengig av den komforten som de har hjemme, så de bærer med seg alt mulig. Jeg vet at mange Indere var fortvilet over misjonærer. Jeg ville leve som en Inder når jeg var i India og det gjorde at jeg fikk en inngang til dem. Jeg kunne skrive bok om min tid i India. Den ville inneholde mange vanskelige situasjoner, men også herlige møter med herlige mennesker.

Jeg kjenner flere kvinner som har sagt nei til menn som ikke var villige til å legge ned sitt komfortable liv og de fulgte kallet sitt framfor det å gifte seg. Heldigvis finnes det mange par der begge har fulgt kallet sitt sammen som et par.

Hvor mye motstand tåler vi? Job ble i sannhet prøvet, men det blir vi også en del ganger. Jeg vet om flere svake områder i mitt liv. Djevelen tester meg i disse områdene til jeg klarer å stå ham imot og få seier. Når jeg var yngre så kunne det dreie seg om at jeg ble opprørt og sint og da mener jeg overdrevet sint. Andre situasjoner ga meg angst. Da måtte jeg søke Herren for hjelp og komme til roten av angsten. Corona tiden har for mange vært en test på hvordan vi takler vanskelige og trange passasjer. Jeg tror dessverre at det kan komme saker som krever mer av oss enn Corona. Hvordan har vi taklet denne tiden? Mange kristne har isolert seg i frykt. Frykt kommer ikke fra Gud. Nå tror jeg at vi skal ta hensyn og være forsiktig, men vi skal ikke styres av frykt.

En del kristne blir faktisk martyrer selv i dag. De blir faktisk drept i en del land. Andre blir utestengt fra sine familier når de bytter religion. Prisen for å følge Jesus er for disse enormt stor. Jeg hørte om misjonærer som ble spist av kannibaler når de kom til Papa Guinea. Likevel fortsatte de å komme og i dag 100 år senere er det veldig mange kristne der. Den trange passasjen førte til mange barn.

Hva er du villig til å ofre for noe som er større? Hva er du villig til å gå igjennom for å føde barn? Er du villig til litt latter fordi du vitner om Jesus? Er du villig til at noen tar avstand fra deg fordi du sier nei til sex før ekteskapet?

SI TIL HERREN: HER ER JEG, BRUK MEG!

 

Mor Else