DO FRA DEG SELV OG LEV FOR JESUS!

751496-11-1303456564935

DO FRA DEG SELV OG LEV FOR JESUS!

 

Det er så mange som snakker om feilaktige dødsprosesser og når jeg ba til Herren og spurte hva Han ville at jeg skulle skrive om, tror jeg virkelig at det var dette. Jeg er helt avhengig av åpenbaringer fra den Hellige Ånd da dette er et vanskelig emne.

Vi kan gå til Johannes 12: 20-27. I min Bibel står det: Hvetekornet som dør og bærer frukt. Jesus er det beste eksempel på hvordan død kan føre til liv. Han kan avkall på Sitt eget allerede når Han kom ned til jorden som et lite barn. Han forlot herligheten i himmelen der alt er perfekt, alt er vakkert og det finnes ingen sykdom eller mangler eller demoner. Han kom ned til jorden for å identifisere Seg med oss og vår menneskelighet. Han skulle få kjenne på hvordan det føles å være menneske i en syndig verden. Det står at Han ble fristet i alt. Det betyr at Hans liv her på jorden ikke var lett. Jeg tenker av og til at det var greit nok for Ham å stå imot fristelser. Han var jo Guds Sønn. Han hadde en helt annen bakgrunn enn deg og meg, men Han ble fristet og kunne ha syndet, men det var et feilfritt lam som ble slaktet og ofret for våre synder. Når vi leser Det gamle Testamentet, så var det alltid et feilfritt dyr som skulle ofres til Herren. Gud er syndfri og Han hater synd. Derfor kan ingen ting urent komme i Hans nærhet. Når Adam og Eva syndet ble de atskilt fra Gud, men Gud forlot dem ikke. Vi leser at Han snakket med dem, men den fullkomne relasjonen var brutt.

 

Jesus forlot herligheten i himmelen, måtte stå imot fristelser her på jorden og til slutt skulle han lide og dø for hele menneskeligheten.

Jesus bar all vår synd og sykdom på Korset. Han beseiret døden, overvant djevelen og ga evig liv til alle som ville ta imot Ham.

 

Hva hadde skjedd om Han ikke hadde dødd? Da hadde du og jeg ikke hatt en åpning inn til himmelen. Vi ville vært utestengt. Det var mange som kom ut av gravene den dagen Jesu sto opp fra de døde. Les Matt.27:52. De hellige hadde vært i forvaring i hele denne tiden fra syndefallet. Disse tingene kan være vanskelig å forstå, men vi må tro. Jesus bar vår synd og sier: «Ingen kommer til Faderen uten ved Meg» (Joh.14:6) Han er veien, sannheten og livet. Jesaja 53:4+5 sier også at Han bar vår smerte og vår sykdom. Han brøt også all forbannelse. Det står i Galaterbrevet 3:13 at Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse for oss. For det står skrevet: «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Kolosserbrevet 2:15 sier at Jesus avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.

På grunn av Hans død, kan vi proklamere seier over våre liv.

 

Hadde ikke Han dødd, kunne vi ikke ha bedt for syke. Vi kunne ikke visst at vi kan få seier over djevelen. Vi kan bryte forbannelser i våre egne liv og i våre familier på grunn av korset.

 

Oppstandelseskraften og resultatet av Jesu verk på Golgata, er de største våpnene vi har i kampen mot det onde.

 

Vi kan gå tilbake til begynnelsen der jeg refererer til Joh.12:20-27. Hvordan tolker vi det 25.verset der det står: «Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.» Det er absolutt ikke meningen å ta sitt eget liv. Gud har skapt hver og en av oss i Sitt eget avbild med en hensikt. Det er syke mennesker eller mennesker som blir lurt av djevelen til å ta sitt eget liv. Jeg vet at det kan være mye sorg og fortvilelse som ligger bak, men det er likevel ikke Guds vilje. Nå har vi stadfestet dette som et faktum. Hva er det da som skal dø? Det er verken ånden, sjelen eller kroppen vår for det er alt skapt av Herren. Ånden vår er vår nyfødte skapning, sjelen er våre følelser, vårt sinne, vår vilje og vårt ubevisste og kroppen vår er Guds kunstverk. Dette skal ikke dø. Det som skal dø er vårt kjøtt. Hva er kjøttet? Det er egentlig våre syndige lyster og begjær, alt i oss som står Ånden imot. Det kan være stolthet og egenrettferdighet. Andre kan ikke tilgi. Egensindighet og opprør er synd og det skal bekjennes og dø. Dersom Herren peker på synd i ditt liv og du ikke vil omvende deg, da står du Gud vilje imot. Vi kan synde i tanker og i gjerninger. Romerne 12:2 sier at vi skal fornye vårt sinne. Det kan være full krig i vårt sinne. Djevelen kan viske løgner og dersom vi tror dem, kan vi handle på dem. Guds ord er sannhet og dess mer vi fyller oss med Ordet, dess lettere er det å dø fra sitt eget og følge Herren. Vår vilje bør underlegges Herrens vilje.

Våre ord og våre holdninger kan være sårende og kjærlighetsløse. Dersom vi ikke møter en annen person med kjærlighet, så styres vi av kjøttet og ikke av Gud som elsker alle. All form for hevn er kjøttslig. Romerne 12:19 sier at hevnen hører Herren til. Når en vil hevnes, så er en som oftest såret og har ikke tilgitt. Vi skal tilgi og sår kan leges av Herren. Det står at vi ikke skal tillate noen bitter rot for bitterhet sprer en dårlig atmosfære og kan fort føre til syndig tale så vel som gjerninger.

En som er gjerrig, tenker som oftest mest på seg selv og vil ikke dele med andre. Gjerrighet står Ånden imot. En som taler mest om jeg, meg og mitt bør tenke på en dødsprosess.

 

Jeg kunne komme med mange flere eksempler på kjøttet, men egentlig tror jeg de fleste av oss

vet hva som kommer fra Herren og hva som kommer fra en kjøttslig natur. Jeg har lyst til å skrive noen linjer om saker som ikke skal dø, men som vi tvert imot skal bruke med enda større iver. Jeg var med i en menighet som stadig snakket om å glemme kallelsen, kallelsen som var gitt en fra Herren. Jeg vet hva Gud har kalt meg til og hva Han vil at jeg skal gjøre. Jeg våger ikke å verken glemme eller gjemme kallelsen. Den er i mine øyne hellig og noe jeg vil takke Gud for. Mitt liv styres av denne kallelsen. Mine valg er styrt av bevisstheten om kallelsen. Den er gitt meg og skal stadig blåses nytt liv i.

De fleste av oss er utrustet med evner og egenskaper som skal brukes. Hvis du tror at det er ydmykt å gjemme det som Gud har skapt deg med eller til, så kan det tenke at Gud gjør med deg som Han gjorde i historien om talentene. Du kan slå opp Matteus 25:14-30. Herren tok ifra han som hadde gjemt det han hadde fått og ga det til en annen. Vi skal ikke grave ned vårt pund.

Gud gir oss nådegaver. Det er ni å velge imellom. Noen tør nesten ikke å innrømme at de har nådegaver og en del kvier seg for å bruke dem. Noen er redd for å gjøre feil og andre er redd for at det skal skape misunnelse. Jeg selv er ganske frimodig når det gjelder å bruke det Herren har gitt meg. Hvorfor? Fordi jeg vet med hele meg at det er noe som er gitt meg og at jeg absolutt ikke har noe å rose meg av. La ikke nådegavene dø, men bruk dem i samarbeid med Den Hellige Ånd. Gi alltid Gud æren.

 

Jeg kan gjøre det enkelt ved å si:

 

ALT SOM KOMMER FRA GUD, SKAL DU TAKKE HAM FOR OG BRUKE TIL HANS NAVNS ÆRE. ALT SOM IKKE KOMMER FRA GUD, SKAL DU FORKASTE OG DØ BORT IFRA. ER DU I TVIL, SÅ BE OM VISDOM. LEV LIVET I HERREN!

 

 

Mor Else