DET ER VÅR!

DET ER VÅR!

 

April måned er en måned med store forandringer. I år har det vekslet mellom store snøfall og på lørdag var det 20 grader og en kunne nyte solen og sitte ute. Et par dager senere var det vind og kaldt. Til tross for denne forandringen, så begynner det å spire og en kan se enkelte vekster komme opp av jorda og jeg tror ikke det går mange dager før vi ser de første bladene på trærne, litt avhengig av hvor i landet du bor. Jeg snakker nå om Norge og Sverige. Jeg kjenner ikke de andre landene godt nok.

Jeg tror egentlig at april måned er nokså likt kristenlivet til en del mennesker. Noen ganger opplever en det som en er i himmelen og en får lykkefølelser. Andre ganger opplever en det som alt er svart. En ser ingen lys i tunnelen. Når det blir så store svingninger, så tror jeg at en lever av og på følelser mer enn på Ordet. Det er det samme i går, i dag og til evig tid. Det er stabilt.

Det er Ordet og Anden som gir varig frukt i ens liv.

Om sjelen er full av søppel, så kan det være vanskelig å ta imot det som Ordet og Ånden vil produsere i ens liv. Det står i Filipperbrevet 2:12 at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Vår ånd er ren og rettferdig i følge Efeserbrevet 2:8. Vi kan bære på mange sår og opplevelser fra fortiden og åndskrefter kan også ha kommet inn i sjelen eller kroppen. Sjelen må vi arbeide med.

Hva skjer om vinteren? Noen ganger virker det som om alt liv har dødd ut. Trærne har mistet sine blader. Det kommer ingen vekster opp av jorden og ofte er jorden dekket av snø eller så er den frossen. En ser ikke hva som foregår inne i jorden, under det kalde dekket. Livet er ikke dødt, men det hviler og gjør seg i stand til å komme opp av jorden når det blir varmere i luften. I det åndelige livet, så kan det bli som en kald vinter om det ikke finnes kjærlighet og varme. En kommer kanskje inn i en menighet og en opplever en kulde som gjør at en ikke ønsker å komme tilbake. Når jeg var i Brasil, så opplevde jeg flere menigheter med masser av kjærlighet. Den var både fysisk, menneskelig og åndelig. Det var lett og ta imot Ordet der og det var lett å være med i lovsangen. Menighetene vokste for mennesker vil være der det er mye kjærlighet og varme. Mennesker vil ikke være i kalde, religiøse menigheter. Nei, vi lengter etter LIV.

Hva skjer om våren? De første plantene som kommer opp av jorden, er skjøre og en må være forsiktig så en ikke tråkker på dem eller ødelegger dem på en annen måte. Jeg synes at de første bladene som kommer på trærne er ekstra vakre. De har en ren og vakker grønnfarge. De er rene og ser uskyldige ut. Overalt begynner livet å vise seg i naturen. Solen får en sterkere kraft og plutselig så ser en flekker og skitt som var skjult om vinteren, men sollyset avslører dem nå. Det er fascinerende at en ikke har sett dem før, men det er litt ubehagelig å se skitten nå. En blir jo tvunget til å ta fram varmt vann og såpe for å vaske rent det som nå blir synlig. Om en lever i en åndelig gråsone, så er det vanskeligere å se synden og en kan fortsette å synde, men når Lyset kommer, så blir synden avslørt og en må velge om en vil omvende seg eller fortsette å leve i synd.

Når våren kommer, er en avhengig av lys, men også vann. Planter dør uten vann. Noen kan leve ganske lenge, men andre må stadig vannes. Jeg tror igjen at vi kan sammenlikne med våre åndelige liv. Om du er grunnet i Ordet og har en trygg relasjon med Gud, så kan en klare seg en stund uten å bli vannet, men er du ny-kristen, så trenger du å bli vannet ofte. Du trenger Ordet og bønnen og ikke minst samfunnet med andre kristne. Jeg har en som jeg annen hver uke snakker og ber med. Hun får deler av Bibelen som hun leser og hun skriver ned spørsmål, men også det som har betydd noe for henne. Hun ber hver dag. Vi legger ikke nyfødte babyer på gaten og vi kristne må heller ikke overlate nyfrelste til seg selv.

Det er ikke bare det som er skittent som kommer i lyset under våren, men en begynner å se hvordan naturen kommer til liv. En hører også på en annen måte. En kan glede seg over fuglesang og bekker som begynner å renne. Der jeg bor har vi en lekeplass. Den er nesten tom under vinteren, men nå hører jeg barnelatter og naboer kommer ut fra leilighetene sine og vi begynner å snakke sammen igjen. Den fysiske varmen bryter isolasjonen. Jeg tror også at den åndelige varmen av kjærlighet bryter isolasjon. I og med at Jesus bor på innsiden av oss, så har vi kjærligheten også om vinteren, men den blir mere synlig på våren og sommeren.

Snøen er nylig blitt borte der jeg bor. Jeg ber også om at det som har vært kaldt i mitt liv skal smelte slik at Jesus skal bli synlig for mennesker jeg møter.

 

LA DET BLI VÅR I VÅRE LIV!

Mor Else