BRYT LENKER OG BÅND, del 2

BRYT LENKER OG BÅND!

 

Del 2

 

Forrige gang skrev jeg om generasjonsforbannelser og mindreverd blant annet. Les selv!

En kristen har en feilfri og perfekt ånd og kan derfor ikke være besatt, men ha demoner på enkelte områder i sin sjel og i kroppen. Jeg har nylig fått spørsmål om hvordan jeg vet om det er kjøttet i et menneske som regjerer eller om det er en demon. Andre har spurt om hvordan jeg skiller mellom psyke og demoner. Jeg har også fått spørsmål om hvordan jeg vet om det er et sår som personen har eller om det er en demon. Jeg har ikke et fullgodt svar på disse spørsmålene, men skal si litt om det.

Det står skrevet at vår gamle natur står imot Ånden. Jeg tror at det er en daglig kamp i oss om vi skal vandre i Ånden eller kjødet som vi sa før. Vi kan lese en del om dette i Romerbrevet 8 og Galaterbrevet skriver mye om dette. Galaterbrevet 5:19-21 skriver om kjødets gjerninger og Gal.5:22 skriver om Åndens frukter. Galaterbrevet 5:16 sier:

«Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.»

Vi mennesker har så lett for å si at vi føler det og har lyst til det og det uten å tenke på om det stemmer med Ordet og Guds vilje. Dersom du ikke leser mye i Guds Ord, så vet du jo ikke hva som er Guds vilje og da kan det bli mye oppblanding av våre egne meninger og lyster. Når dette er sagt, så tror jeg likevel at mange kristne er oppriktige når de sier at de vil følge Herren, med andre ord: Ånden. Jeg tror at gaven til å prøve ånder er et viktig redskap for meg når jeg skal vite hva som er hva. Uten den ville jeg hatt store vanskeligheter med å fungere i de oppgaver som Herren har kalt meg til. Han vil selvfølgelig gi oss det vi trenger til all god gjerning.

Jeg tror at når et menneske sier at de leser Ordet, vil følge Herren, tar tid med Ham og likevel ikke klarer å slutte med noe som er en uvane, synd eller noe som ikke er etter Ordet, så tror jeg at det svært ofte er en demon i det området. Da vil jeg som oftest gå til roten til problemet. Noen ganger vet personen selv hva det er. Andre ganger må jeg be Den Hellige Ånd om å åpenbare roten til problemet. Det gjør Han. Når roten er avslørt, så er det lett for Den Hellige Ånd å brenne opp resten av treet og demonene må fly. Om det er knyttet til synd eller mangel på tilgivelse så må dette gjøres noe med. Synd må bekjennes og mennesker må bli tilgitt. Jeg tilgir alltid i lydighet mot Ordet, men det kan ta lang tid før sjelen har tilgitt. Hver gang jeg får vonde tanker eller følelser om den eller dem som har såret meg, så tilgir jeg igjen og det kan jeg fortsette med til det ikke lenger gjør vondt og jeg kan møte personen(e) uten å unnvike blikket. Å tilgi betyr ikke at personen som har såret oss ikke har gjort noe galt, men vi tilgir nettopp fordi den har gjort noe galt. Jesus tilga dem som drepte Ham. Når vi har tilgitt, kan det hende at vi ikke skal behøve å være mye sammen med personen, men vi skal være fri for vonde følelser.

Alt dette er mulig i Jesu navn.

 

Synd binder deg. Hvis du lever i synd, så har du egentlig bundet et rep omkring deg selv. Herren har gitt deg kraft til å bryte med syndens makt og Han har tatt på Seg selv all vår synd. Bekjent synd blir derfor borte og du blir fri. Jeg viser til 1.Joh.1:9.

 

Det står skrevet at sannheten setter oss fri. Det må bety at løgn binder oss. Jeg har av og til brukt lenker og bundet mennesker med når jeg har prekt for å beskrive løgnens konsekvens.

Dess mer vi blir bundet av løgn, dess vanskeligere er det å komme ut av det, men vi kan bli befridd fra løgnens ånd. Djevelen er jo kalt for løgnens far. Hvis du lyver en gang, betyr ikke det at du har en løgnens ånd, men er det et mønster, tror jeg du har en løgn ånd.

Uansett hva det er, så tror jeg det ligger en demon bak dersom det er et uheldig mønster eller det er noe som en er avhengig av og en ikke klarer å endre.

Jeg vil gå så langt å si at alt som kommer foran Kristus i ens liv, fort kan bli en avgud og vi skal ikke ha andre guder.

Vi tenker ofte på andre religioner når en snakker om avguder, men jeg tror at nesten alt kan bli en avgud dersom det tar for stor plass i våre liv. Jeg tror for eksempel at mobil telefonen kan bli en avgud hvis du ikke kan legge den bort på et bønnemøte. Jeg har vært med på det og da spør jeg om de ber Gud om å vente litt da det er noe eller noen som er viktigere enn Ham. Jeg vet om mennesker som ikke kan tjene Herren for de tror at de alltid må være tilgjengelige for barn og barnebarn. Hvis Herren har bedt deg om primært ta deg av din familie, er det ikke en avgud, men hvis du bruker det som en unnskyldning for ikke ¨gjøre noe for Ham, blir det feil.

Andre mennesker kan binde opp oss.

Venner, familie, kristne ledere og sjefer på arbeidet kan gi oss skyldfølelse og bruker dette for å få oss til å gjøre enda mer. Du vil ikke skuffe dem og du er redd for å bli avvist og du får aldri gjort det som du selv ønsker å gjøre eller det som Herren vil du skal gjøre. Da er du bundet av mennesker og menneskefrykt og ikke av Gud. Vi snakker da om at du har sjels- bånd til mennesker og disse må brytes av og til. Jeg bryter dem i Jesu navn og det kan få praktiske konsekvenser. Jeg må kanskje si nei der jeg før har sagt ukritisk ja. Noen ganger betyr det at vi ikke skal være så ofte sammen. I ekstreme tilfeller kan det bety bytte av menighet eller jobb. Vi må be Gud om visdom og kjærlighet hver gang vi gjør dette, så vi ikke blir ledet av vårt kjøtt, men av vår nyfødte ånd.

 

Bibelen nevner navn på en del demoner og jeg tror vi kan ha flere enn det Bibelen nevner. Markus 16:17 skriver om hvilke tegn som skal følge dem som tror. Det første skal være å drive ut demoner. Det neste er å tale i nye tunger. Det å drive ut demoner er altså noe alle troende skal gjøre. Det er ikke for noen få spesielle.

 

Jeg får ganske ofte et spørsmål om jeg driver ut demoner av ikke troende og mitt svar er at det gjør jeg ikke. Jesus drev ut onde ånder og da var ingen frelst. Han hadde ikke sluttført Sitt oppdrag ennå. Nå kan vi ta imot Ham i vår ånd og kan bare ha demoner i vår sjel og kropp. Jeg binder ofte opp demoner i en ikke troende, men jeg kaster dem ikke ut. Hva skal den ikke troende erstatte dem med? Det står skrevet at det kan komme syv verre som kan fylle tomrommet. Det står at vi skal binde den sterke før vi inntar huset og jeg gjør ofte det før jeg vitner for en ufrelst. Vi har fått makt til å løse og binde iflg. Matteus 18:18.

 

Frykt binder deg og hindrer deg ofte fra å gjøre det som Herren vil. Det står at den perfekte kjærligheten driver frykten ut. (1.Joh.4:18) Bibelen sier at vi ikke har fått fryktens ånd. Vi kan ha frykt for mange ting og da ser jeg frykt som en familie og får et bilde av en blekksprut. Noen ganger kan vi ta hele familien, men ofte tar vi et område av gangen. En skal jo innta området med fornyelse av sinnet, helbredelse og endret atferd. Det kan ta tid.

Et annet område som kan ha mange fangarmer er forkastelse. Det kan ha begynt før fødselen og kan komme på mange områder i livet. En kan være forkastet for utseende, atferd, kjønn, nasjonalitet etc. Herren står der alltid og vil alltid ønske oss velkommen. Han hater synd, men elsker mennesket.

 

LA HERREN FYLLE DEG MED SIN KJÆRLIGHET OG DEN VIL HJELPE DEG TIL Å BLI FRI!

 

Mor Else