BØNN OG BØNNEMØTER, DEL 2

BØNN OG BØNNEMØTER

Del 2

Når vi ber alene, så har vi en personlig relasjon med Gud. Vi er først og fremst sammen med Ham som er vår Far. Vi er også sammen med Jesus som er vår Brudgom og som vi skal feire bryllup sammen med. Som barn skal vi få lov å komme til Herren med det som ligger oss på hjertet. Vi behøver ikke forestille oss.

Når vi kommer til Herren med våre bønnebegjær, så kan det være personlige behov som vi vil skal bli møtt. Det kan være vi ber for andre og deres behov eller for større ting som angår menigheten eller kanskje det landet du bor i. Paulus oppfordrer oss til å be for konger og de ledende i landet i 1.Timoteus 2. Det står faktisk at vi skal gjøre det før alt annet vi ber for så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt. Jeg har nylig vært delaktig i bønn både for Norge og Sverige. Begge har stått i en spesiell strid og krise. Jeg har bedt alene og sammen med mange andre.

Når vi ber sammen med andre, så er det en del ting som må være på plass. Jeg tror det er bra at det er en leder for bønnemøtene. Det betyr ikke at det bare er denne personen som skal be, men en bør vite hva en skal be for. Om en primært legger vekt på lovprisning, så retter en fokuset oppad mot Gud. En takker Ham for alt Han er og alt Han gjør og har gjort. Når vi kommer med våre ønsker, så retter vi også fokuset mot Gud. Det står også at vi skal takke Ham innen vi ser bønnesvaret. Fokuset er fremdeles rettet mot Gud. Dersom vi skal be i en ånd, så må vi vite hva vi skal be for. Når de ventet på at Ånden skulle falle i pinsen, så står det at de var endrektig i bønn. Jeg har vært på mange bønnemøter der jeg enten ikke har hørt hva personen har sagt fordi de snakker så lavt eller ikke skjønner hva en person ber for. Det står i Matteus 18:19 at det to av dere blir enige om å be for, det skal dere få. Vi må altså bli enige. Da er det godt å ha en leder som sier: «Kan vi være overens om å be for dette?» Jeg har vært på bønnemøter der en begynner å be for mormors kne mens en annen ber for Kina. Da er vi ikke overens. Gud gir ulike grupper forskjellige oppdrag. Noen har fått i oppdrag å be for landet. Andre samles for å be for og med hverandre og deres familier.  I menigheter samles de ofte for å be for lederne og de ulike aktivitetene i menigheten eller for økonomien.

I alle bønnemøter bør en holde seg til et emne av gangen.

Jeg er med i bønn i en misjons-organisasjon som gir Bibler og kristent undervisnings-materiale til mange land i verden. Der ber vi for et land av gangen og alle kan være med å be, men en person av gangen. Vi har fått utrolig mange bønnesvar. Gud er jo interessert i at Hans Ord skal spres over hele verden.

En del skriver ned det de har bedt for på en side og på den andre siden skriver de ned bønnesvarene når de kommer. I mellomtiden takkes det for bønnesvaret som er underveis. Dette sier meg at de forventer bønnesvar. Vi ber jo for å få. Jeg siterer Matteus 7:7 «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Jeg tror det er viktig at vi deler bønnesvarene med hverandre. Det styrker troen. I en del menigheter har de en tid på hvert møte der en kan vitne om hva Gud har gjort under ukens gang. Jeg synes dette er veldig fint. Gud får æren og det oppmuntrer alle til å be mer, be mer i tro.

Å be kan også være et tungt arbeide. En del av bønnearbeidet skal ikke rettes mot Gud, men mot djevelen. I Jakob 4:7 står det at vi skal stå djevelen i mot og da skal djevelen fly fra deg. Jesus svarte djevelen ved å bruke Ordet. Han sa: «Det står skrevet.» Vi kan også bruke Ordet og si: «Det står skrevet.» Når vi blir angrepet med sykdom,  kan vi si: «Du satan, ta dine hender fra min kropp. I Jesu sår har jeg fått legedom. Du kan vise til både Jesaja 53:4+5 og 1.Peter 2:24. For å kunne gjøre dette, må du ha en overbevisning av at Gud ikke sender deg sykdom. Gjør du barna dine syke når de har vært ulydige? Nei, jeg tror ikke det. Heller ikke Gud gjør det. Jesus spikret våre sykdommer til Korset.

I Jakob 1:17 leser vi at all god og fullkommen gave kommer ovenfra, fra Ham som er himmellysenes Far. Djevelen er ond og han kan derfor ikke gi deg noe godt. Han kan lokke deg til å gå inn i alternativ medisin som har sine røtter i det okkulte og det kan gi deg en viss hjelp i begynnelsen, men hensikten er å føre deg dypere inn i mørkets rike og få en avhengighet av det som hører djevelen til.

Herren har bedt meg om å avsløre djevelen og alle hans gjerninger. Hvorfor? For at jeg skal kunne se hva han vil lure meg og mange med meg inn i. Gud kaller oss til åndelig krigføring, men vi må vite hva vi holder på med. Djevelen er beseiret, men vi leker ikke med ham. Jeg vil skrive mer om åndelig krigføring neste gang. Jeg oppfordrer alle kristne til først å få en nære og god relasjon med Gud som Far, Jesus som Frelser og Bror og Den Hellige Ånd som vår Hjelper, før vi går inn i åndelig krigføring.

SØK HAM AV HELE DITT HJERTE!

 

Mor Else