HVA ER DE KRISTNES OPPDRAG?

 

Jeg vet ikke hva dine kristne venner er opptatt av? Hva snakker dere om når dere møtes? Vi har et ordspråk som sier at det som hjertet er fullt av, det taler munnen. Jeg tror at det er riktig. Snakk med en som er nyforelsket. Hva tror du den personen snakker om? Den som han eller hun er kjær i. Mange som blir frelst, opplever en stor glede og takknemlighet og de blir kjære i Jesus. Det er vel derfor at Bibelen skriver om å komme tilbake til den første kjærligheten.

Hva ber du for eller imot? Jeg har i det siste opplevd at bønnekjemper har innsatt og avsatt presidenter og andre ledere. Om en ikke synes at en åndelig leder er åndelig nok, så ber en imot personen. I min Bibel så står det at vi skal velsigne. Ja, vi skal velsigne selv våre fiender. Det er startet mange bønnebevegelser der en primært ber imot det som ikke er så bra. Skal en ikke be imot abort og andre saker som er feil i samfunnet? Jo, det tror jeg vi skal så lenge vi forstår at vår kamp ikke går mot kjøtt og blod. Med andre ord skal vi ikke gå imot mennesker.

Noen mennesker ser bare det negative og de ser kanskje med feiljusterte briller. Jeg håper du forstår at jeg tenker symbolsk nå. Jeg blir minnet på historien fra Bibelen om Josva og Kaleb. De ble sendt inn for å spionere i det lovede landet. Ti til ble sendt sammen med dem. Når de kom tilbake, rapporterte de ti andre om alt som var galt i landet mens Josva og Kaleb så muligheter og de positive tingene. Dessuten hadde de tro for at det var mulig å innta landet. Hvis du bare snakker om det som er vanskelig og om det som står i veien, så kan det se ut som om det er umulig å innta landet. Snakker du deg ut av et bønnesvar ved å si noe om alt som ser vanskelig ut? Bøy deg ned og du ser kanskje at det er en vei under det fjellet som reiste seg opp foran bønnesvaret. Skal vi nekte for virkeligheten? Nei, jeg tror ikke det, men fordi vi hører til en Allmektig Gud, så kan vi tro Ham for løsninger. Gud har lagt ned tro i alle Sine barn så vi behøver ikke bekymre oss og si at vi ikke har tro. Det er en løgn.

Gud vil at vi skal fokusere mer på løsninger enn på problemene.

Nå vil jeg vise til noen skriftsteder der Jesus forteller oss det som er vårt primære oppdrag. Jeg begynner med Matteus 28: 18: Der talte Jesus til Sine disipler og Han sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er dette vi kaller misjonsbefalingen. Gud sa allerede i det første kapittelet i Bibelen at vi skulle forøke oss. En måte er gjennom biologiske fødsler. En annen måte er gjennom evangelisasjon. Det vil si at vi forteller andre om Jesus. Vi vitner om hva Han har gjort for oss. Vi forkynner om at Han har reddet oss fra evig fortapelse. Han tok vår synd og våre sykdommer. (Jesaja 54:4+5) Når mennesker tar imot budskapet om Jesus og gjør Ham til herre i sine liv, så skal vi fortsette å gi dem åndelig mat. Jesus selv underviste disiplene i tre år. Han ble også et eksempel for dem om hva Han kunne gjøre og hvordan en skulle reagere i ulike situasjoner. Vi legger ikke nyfødte babyer ut på gaten for at de skal klare seg selv, men vi mater dem og gir dem mye omsorg, kjærlighet og oppmerksomhet.

Vi skal føde åndelige barn og gjøre dem til disipler.

Et annet skriftsted står i Markus 16:15. Jesus sa: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Når jeg underviser om befrielse, så møter jeg en god del motstand fra kristne. Det har jeg vanskelig for å forstå da dette var det første tegnet som Jesus sa skulle følge dem som tror. Det samme har skjedd når det gjelder tungetalen. Noen går så langt at de sier at tungetalen kommer fra djevelen. Jeg tror nok at djevelen også har en form for tungetale, men den gudommelige tungetalen er annerledes. Det står også at helbredelse er et tegn på troen hos de kristne. Jeg har litt problemer med slangene, men jeg tror ikke at vi demonstrativt skal ta slanger, men vi skal vite at vi har autoritet over både dem og dødelig gift.

I Lukas 4:18 siterer Jesus fra Jesaja 61. «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har salvet meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»

Alle disse tre skriftstedene peker på hva Jesus vil at vi kristne skal fokusere på. Det står ikke at vi skal være verken prester eller evangelister for å gjøre disse tingene, men vi skal være troende.

I det siste kapittelet i Johannes evangeliet sier Jesus til Peter at om Peter elsker Ham, så skal han fø Hans barn. Vi har derfor et oppdrag til å gi åndelig føde og den henter vi i Guds Ord.

LA OSS BRUKE VÅR TID OG VÅRE KREFTER TIL Å FULLFØRE OPPDRAGET!

Mor Else