gaven til å prøve åndene

gaven til å prøve åndene

Negative? Sure holdninger? Mobbe? Vår tids skriftlærde og fariseere? «Tendensen i tiden er jo at alt skal tåles og alt er bra, bare ikke den som sier at alt ikke er bra.» (Carl Fr. Wisløff) Jeg tror at de som har nådegaven til å prøve ånder, ikke alltid har det så lett. De blir kritisert for å være negative og skape sure holdninger. Ja, de kan bli anklaget for å mobbe i kristelighetens navn, de blir kalt vår tids skriftlærde og fariseere. Jeg håper ikke du er med i dette hylekoret, men takker og oppmuntrer dem som hjelper oss til å avsløre falskheten. «Tendensen i tiden er jo at alt skal tåles og alt er bra, bare ikke den som sier at alt ikke er bra.» (Carl Fr. Wisløff)