ALT ER INKLUDERT.   Jeg hørte nylig en historie som er bakgrunnen for denne overskriften. Det var et [...]

HVOR SNILLE SKAL VI KRISTNE VÆRE?   Motpolen til snill er jo å være slem og da vil nok de fleste si [...]
1 2 3 4 5 32